Dotaz 1032

Dotaz, 25. 5. 2011

Dobrý den, Vážený pane doktore, prosím o Váš názor na léčení mého otce (věk 53), dle výsledků níže uvedených, předem děkuji velice za Vaši odpověď, Se srdečným pozdravem Zuzana
Typ vyšetření : B
Lokalizace : TB460
Diagnóza : C820
Snomed : M54000
Popis: 7819
Částice 40x40x35 mm hnědavé barvy dílem rozpadající se, nekrotická. Mikroskopicky peroperačně jde o převážně nekrotické hmoty, které nelze blíže diagnosticky hodnotit.
7820
V definitivním parafinovém řezu zastiženy nekrotické částice s tenkým zachovalým pruhem viabilní tukově vazivové tkáně, která infiltrována lymfoidními elementy charakteru malých uniformních lymfocytů.
7821
Částice 11x11x3 mm s peroperačním obrazem difusně rostoucího maligního tumoru tvořeného malými oválnými elementy.
7822
V definitivním parafinovém řezu zastiženy silně zhmožděné částice tukově vazivové tkáně, která je bohatě infiltrována lymfoidními elementy, které jsou suspektní z nádorové provenience charakteru
maligního lymfomu.
7823
Částice 25x18x7 mm měkké konsistence, šedorůžové barvy, peroperačně charakteru high grade tumoru, kdy diferenciálně diagnosticky
rozvažujeme mezi maligním lymfomem, rovněž nelze vyloučit ani malobuněčný karcinom, eventualitu kulatobuněčného sarkomu považujeme
za málo pravděpodobnou.
7824
V definitivním parafinovém řezu zastižena tukově vazivová tkáň ložiskově výrazně vaskularizovaná s četnými periferními nervy. Částice
je prakticky v celém rozsahu prostoupena bohatým kulatobuněčným infiltrátem, který vykazuje výraznou positivitu v L26, průkaz T markerů protilátkou UCHL 1 je rovněž s výraznou příměsí. Proliferační
index KI 67 s neobvykle nízkou proliferací 5-7 %. Průkaz cytokeratinu AE 1/3, cytokeratinu PAN a S-100 proteinu je negativní. Rovněž
hlenotvorba v Alc modři či Mucikarminu negativní. Výše uvedený obraz svědčí pro lymfoproliferaci nejspíše charakteru maligního lymfomu.

MUDr. Martin Šmakal, 25. 5. 2011

Ke stanovení léčebného postupu bych musel znát mnohem více informací než jen histol. nález.Navíc je to problematika spíše pro kolegy specialisty hematology.
Úspěšnost a prognoza tohoto onemocnění je velmi závislá na další subtypizaci lymfomů a teprve potom je možné zvolit adekvátní léčebný postup.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři