Dotaz 1096

Dotaz, 24. 7. 2011

Dobrý den pane primáři. Nezlobte se, že se znovu na Vás obracím ohledně mého
manžela. Níže Vám zasílám výsledkový protokol z histologie a prosím Vás o
sdělení zda se jedná o zhoubný nádor nebo ne a zda ozařování by zastavilo růst a poku ne zda by se dala provést další operace s přerušením nervu.
Manžel má jít ve středu před komisi, kde se má rozhodnout, on se rozhodl pro ozařování.
Děkuji Vám předem za odpověď.
S pozdravem Pavlíková

Výsledkový protokol – datum odběru 24.6. 2011

Makro:
1.)Kulovitá částice tkáně 35x25x20 mm palpačně tuhé konzistence. Na řezu bělavé barvy, vzhledu vazivové tkáně.
2) Kulovitý fragment tkáně 17x12x10 mm vzhledu LU naříznutý klinikem – na řezu bělavé barvy – LU (1,2), přilehlá okolní tkáň (3).
Mikro:
Převzatá biopsie. Po revizi a zpracování rezervního materiálu, imunohistochemickém vyšetření:
I. 1. - 8. Ložisko multinodulárního tumoru s inkompletní, místy širokou vazivovou pseudokapsulou, obdobného vzhledu jako v biopsii 13985/2010. Nádorové buňky morfologicky odpovídají myoepiteliím se světlou cytoplazmou, fokálně jsou vřetenité, mitotická aktivita 3/10 HP/F. Mitotický index Ki-67 s nepravidelnou distribucí, do 5%(vyšetření místy méně konklusivní).Nukleární pozitivita p53 velmi sporadická. Tumor t.č. bez jednoznačných známek transformace do high grade karcinomu. Místy naznačena formace duktů. Nádorové elementy rostou v souvislých plochách a modulech obklopených jemnými vazivovými septy s dilatovanými překrvenými cévami, okraje lobulů však lož. neostře ohraničené. Úsekovitě zastižena ložiska myxoidní transformace a fibrotizace. Tumor s invazí do adiposní tkáně. Fokálně infiltrát zasahuje do tuší značeného nesekčního okraje.
II. Okrouhlé ložisko obdobného vzhledu jako v 1, s přítomnou vazivovou kapsulou, regresivními změnami, hemoragií. Subkapsulárně v tumoru zavzaty ojedinělé adipocyty a minimální úseky lymfoidního infiltrátu bez jednoznačných struktur LU – mohlo by se jednat metastázu v lymfatické uzlině, nelze však vyloučit ani soliterní nádorové ložisko. Na hlavní uzel těsně navazují drobné nádorové infiltráty perivaskulárně až se šířením ve stěně cév, nezasahující jednoznačně do resekčního okraje, vzhledem k typu infiltrace však nelze přesah vyloučit.
Závěr:
I. DgOH Recidiva low grade epiteliálního-myoepiteliálního karcinomu klarocelulárního typu v oblasti parotis. Tumor zasahuje do resekčního okraje, excize inkompletní.
II. Ložisko low grade epiteliálního-myoepiteliálního karcinomu, možná metastáza v LU.Charakter ložiska nelze jednoznačně posoudit (meta v LU s kompletní infiltrací a setřením struktury pod residuální kapsulou, nebo izolované satelitní nádorové ložisko s vytvořenou s pseudokapsulou v měkkých tkáních) Přítomna perivaskulární invaze tumoru.

Dne 13.7. 2011

MUDr. Martin Šmakal, 24. 7. 2011

Dobrý den , toto se na dálku strašně špatně radí bez praktické znalosti pacienta. Pokud by ozařování ještě připadalo v úvahu, asi bych si jej také vybral podstoupil jej.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři