Dotaz 1672

Dotaz, 1. 3. 2013

Dobrý den, pane doktore,

můj tatínek měl na šíji několik let bouli, v r. 2009 proběhl odběr vzorku, histologie ukázala, že je benigní. Letos se rozhodl, že si nechá bouli (velikost 4cm x 4cm)z estetického hlediska vyříznout, na operaci byl před cca 2 týdny a bohužel zpráva z histologie hlásí: "V zaslaném materiálu zastižena tuková tkáň s blastickými elementy, ve kterém zastižena i vlákna kosterní svaloviny. Mikroskopicky nález odpovídá strukturám atypického lipomatozního tumoru - dobře diferencovanému liposarkomu (Grade 1). Afekce dosahuje okrajů resekční linie. MKNO 8851/32." Dále bylo onemocnění konzultováno s jistou primářkou, která navrhla, že je nutné provést radikální operaci s bezpečnostním lemem a že by bylo vhodnější tatínka poslat na ORL kliniku v Motole (což již řešíme).

Mohl byste mi, prosím, toto onemocnění přiblížit? Jaká je prognóza, co znamená radikální operace s bezpečnostním lemem a co nás čeká do budoucna?

Děkuji za odpověď a srdečně zdravím

MUDr. Martin Šmakal, 1. 3. 2013

Dobrý den, na začátek řeknu, že se doufám nebude jednat o nic dramatického.
Liposarkom patří sice mezi zhoubné nádory, ale často se chovající značně benigně. Mívají občas tendence k lokálním recidivám, ale vzdálené metastázy nedělávají často. Radikalizací výkonu se rozumí, že se zopakuje operace v dané lokalitě, kde byl nádor, jen se o trochu rozšíří do okolí / třeba o 1-2/, aby následná histologie potvrdila, že nádor byl již odstraněn celý a tedy že okraje excize jsou bez nádoru. Toto se občas stává, protože chirurg nemá mikroskopické oči a vyřízne nádor tak, aby mu makroskopicky připadalo, že ho vyndal celý, ale to není pouhýma očima někdy jednoznačně vidět...

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři