Možnosti léčby

Dotaz, 17. 12. 2021

Dobrý den, mám maminku 75 let, interně rizikovou. V listopadu u ní byl kolonoskopicky diagnostikován adenocarcinom na hepatální flexuře tlustého střeva. Po interní stabilizaci stavu byla provedena dne 16.12.2021 resekce nádoru s přilehlými zvětšenými uzlinami. Dvě vzdálenější uzliny nebyly odebrány. Výkon lékař stanovil jako paliativní. Při operaci lékař dle vizuálního hodnocení usoudil, že má maminka cirhozu jater. Jaterní testy tomu nenasvědčují. Vyloučil tudíž možnost chemoterapie. Jaké jsou dle Vašeho úsudku možnosti další léčby. Podle CT zobrazení, nebyly popisovány žádné metastázy v orgánech. Byla by maminka adeptem např. na biologickou léčbu? Je sice v letech, interně nemocná, ale jinak pohyblivá, soběstačná s dobrým zázemím.


Děkuji za odpověď Dana Trojáková

MUDr. Martin Šmakal, 21. 12. 2021

Dobrý den,

chemoterapie event. v kombinaci s biol. léčbou jsou na prvním místě mých úvah. Píšete , že je maminka interně riziková, to zásadní informace , kterou je nutno zohlednit.
Onkolog by toto měl posoudit, aby převážila pozitiva léčby nad event. riziky

S pozdravem

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři