RADIOTHERAPIE

Dotaz, 26. 5. 2009

Co znamená RADIOTHERAPIE, a jak dlouho trvá při rakovině mozku, kde je 9 nádorů?

MUDr. Martin Šmakal, 26. 5. 2009

Dobrý den, jedná se o léčbu ozařováním. Tento druh terapie může být použit jako metoda doplňková po operačním výkonu nebo též jako hlavní, kdy operace není pro lokalizaci, pokročilost nebo typ nádoru vhodná. Režim je stanoven s ohledem na velikost nádoru, jeho typ, lokalizaci a celkový stav pacienta. Délka ozařování se zpravidla pohybuje mezi třemi až šesti týdny, přesně však určí lékař podle konkrténího nálezu. Pacient dochází do ozařovny cca pětkrát za týden. Doba jedné denní dávky trvá několik minut.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři