Rakovina žaludku

Dotaz, 1. 4. 2011

Je mi 38 let, 21.2.2011 by byla diagnostikována rakovina žaludku.1.3.jsem byla operována, diagnóza St.p.subtot.gastrektom.,adnexectom.I.dx,resekci transversa pr.adenoca žaludku T4N2M1 std IV., histol.tubul.adenoca G3,histol meta pr.ovaria,infiltrace kolon,hepar TU bujení.C162 ZN tělo žaludku corpus ventriculi, C772 sek.a NS ZN nitrobřišní míz.uz, C796 Sekundární ZN vaječníku. 4.4. mi má začít léčba CDDP+5FU. Na chemoléčbu budu docházet do spádové nemocnice,přišlo mi ale, že mého nového lékaře léčba zaskočila,ale "musí"poslechnout nadřízenou nemocnici.Můžete mi prosím vy sdělit něco o léčbě platinou a zda máte stejný úhel pohledu na určenou léčbu.Budeme prý vymítat čerta ďáblem.Dále by mne zajímalo,proč je prognóza přežití pěti let u tohoto onemocnění menší než 5%.Existuje i nějaká možnost jiné léčby? Ráda bych,kdyby to šlo, tady byla déle než 5 let, mám holčičku starou 10 měsíců.......

MUDr. Martin Šmakal, 1. 4. 2011

Milá Kláro,
jste ve velmi těžké životní situaci a je nutné si v hlavě srovnat vše , co v nejbližší době může přijít. Pokud dopadne vše dobře, jistě lze plány později upravit. Vaše prognoza je skutečně vážná a je nutno pomýšlet na zabezpečení dcery či dětí , pokud jich máte více, dokud síly stačí.
Kombinace chemotherapie platina a 5FU patří ke správným léčebným postupům - bohužel však efekt není příliš dlouhý...
Nicméně zázraky se dějí a já sám jsem měl několik pacientek v podobném výchozím stavu a žily dlouho. Byly však mnohem starší než Vy.Jiné možnosti existují pod klinickými studiemi, kdy se zkoušejí zcela nové léčebné postupy a nové léky.Zda však budou uspěšné či nikoliv to není jisté - proto se ty studie dělají, aby se toto
ozřejmilo. Doporučoval bych toto event. konsultovat s vyšším pracovištěm , kde tyto studie probíhají - tedy na některém komplexním onkologickém centru , což jsou prakticky všechna krajská
města.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři