Rozbor histologie a vysvětlení

Dotaz, 7. 2. 2019

Dekuji za odpověď a zasílám histologii.
Mikropopis.Čípek-mírná cystóza,na povrchu je vrstevnatý dlaždicový epitel bez atypie,který přechází v cylindrický epitel s ložisky nezralé dlaždicové metaplazie,bez dysodpověď.kých změn.
Hrdlo-mírná cystóza,cylindrický epitel je bez dysplastických změn.
Tělo-byla v endometriu zastižena rezidua středně diferencovaného endometroidního adenokarcinomu s rozsáhlou dlaždicovou metaplazií,který dosahuje těsně k myometriu.Do myometria nádor přesvědčivě neprorůstá.Na povrchu sliznice jsou místy zastiženy nekrotické částky dlaždicového epitelu.Kromě toho je zde nízké endometrium v poliferační fázi.Ve svalovině byla zastižena nečetná ložiska vnitřní endometriozy.
Pravé ovarium- obsahuje bílá tělíska,inklusní cysty,v kortikalním stromatu je ložiskově fibróza.
Pravá tuba-s ednosalpingeální fibrózou.
Pravá parametria- cévnatá tukově vazivová tkáň,bez nádorových změn.
Levé ovarium- obsahuje bílá tělíska,inklusní cysty,ve stromatu je ložiskově fibroza.
Levá tuba-s endosalspigeální fibrózou.V blízkosti tuby zachyceny tubární benigní cysty.
Levá parametria-cévnatá fibrózní tkáň,bez nádorových změn.
Závěr-Rezidua středně diferencovaného endometroidního adenokarcinomu s rozsáhlou dlaždicovou metaplazií a nekrozami,který zůstává omezen na děložní sliznici ,do myometria přesvědčivě neprorůstá.
8380/32.
pT1a
Děkuji předem za odpověď.Budu muset podstupovat radioterapii nebo jinou další léčbu?

MUDr. Martin Šmakal, 7. 2. 2019

Dobrý den, vzhledem ke stadiu 1a asi další léčba nebude nutná, budete jen sledována. Ale je pravda, že neznáme stav mízních uzlin, které asi nebyly odebrány a to je vždy trochu rizikový faktor. Ale já bych se spíše přikláněl jen ke sledování...

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři