Výsledek vyšetření

Dotaz, 14. 4. 2023

Poprosím názor na môj výsledok pet/ct vyšetrenia a prípadné odporúčania, ďakujem
Porovnané s nálezom PET/CT s FDG z 13.5.2022
Nález:
V oblasti hlavy a krku:
Zvýšená akumulácia FDG v obalsti tonzíl, SUVmax 6,17 vpravo a 5,22 vlavo- v CT len zlahka zvýraznené, vpravO aj s kalcifikátom- v.s. reaktívne. Inak fyziologická biodistribúcia FDG.
V CT obraze: inak bez pozoruhodností
V oblasti hrudníka: Fyziologická biodistribúcia FDG.
V CT obraze: v oblasti hrudnej apertúry v sk. VII hypodenzná štruktúra- možná LU do 9,6 mm v kr. osi - stac. proti 05/22, zvážitt USG sledovanie, stac. prítomné rezid. tkanivo thymu, v mediatsine a v hiloch bez LAP, V axilách stac. Zmnozene ale nezv.
LU.
V parenchýme plúc perzistujú ojed. drobné nešpecif. noduly periférne, početnejšie vpravO, vlavo jeden v S9 kaudálne sa zdá byt. minimálne zvýraznený proti 05/22 - jedná sa ale o rozhýbaný terén, nález je najskôr arteficiálny- zvážit kontrolu v kratšom čase, inak stac. Denzné tkanivo prs. žliaz bilat.
V oblasti brucha a panVy : Fyziologická biodistribúcia FDG.
V CT obraze: pečeň- lavý lalok presahuje cez lav. MDC líniu, inak nezv,. bez nových ložísk. Ost. parenchym. orgány bez ložísk.
V hornom retroperitoneu / poprti tr. coeliacus stac. LỬ do 8 mm, infraren paraaort. vlavo LỤ do 7,2 mm (naposledy 6,6 mm v kr. osi - t.č. bez signif. zmien), v mezentériu stac. zmnožené LU
V MP- uterus 70x97x41 mm, uterus nehomogénny, s hypodenznými areami hlavne periférne- funkčne?, st.p. pravostrannej ADE, vlavo V adnexe dva cystoid. štruktúry s nepravidelnou stenou velk. do 15 a 17 mm (cysty corpus luteum?), malý
ascites- funkčné zmeny?- ad gyn. vyš.
Vpravo popri AIE zretelnà hraničná a mierne nehomog. LU do 10 mm vkr, osi - bez signif. zmien velk. proti 05/2022, inak bez LAP.
Skelet: fyziologicka biodistribucia FDG. V CT obraze: bez nových ložísk.
Zaver:
Bez nálezu makroskopických lézií evokujúcich progresiu základného ochorenia vykazujucu zvýšený glukózový metalbolizmus. Ostatné v texte.

Ďakujem vam :)

MUDr. Martin Šmakal, 18. 4. 2023

Dobrý den,

vyšetření PET CT potvrzuje,. že nejde o progresi základního onemocnění.
Malé množství volné tekutiny v malé pánvi by měl dovšetřit gynekolog, ale nemuselo by jít o nic závažného...

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři