Výsledky PET CT

Dotaz, 2. 6. 2023

Dobrý den, prosím o vysvětlení pet ct. Je možná ještě léčba? Děkuji. Ivana R. FDG-PET/CT trupu
Indikace:
Datum vyš.: 4. 5. 2023
Pacient byl indikován k vyšetřiení pro Stp. CYE ypT3b HG, stp. neoadjuv. CHT 11/2022. Stp. hemikolektomii a
CHT r. 2010. Dle CT nyní nejasný nålez před aortou - uzlina, nekrotická tkáň.
Popis:
1. vyš, u nás, Krk; Bez lymfadenopatie. Štítná žláza/ postkontrast., nehomogenním nodulem v P laloku velik.
17mm/ bez ložisek zvýšené akumulace rf. Hrudnik: Plicní parenchym vpravo bez ložisek zvýśené akumulace rf
bilat. V P hor. až středním plic. laloku drobné noduly bez zvýšené akumulace rf. Plicnf nodul v dol. plic. laloku
vievo bazal. parakardial. velik. 12x10mm s minimal. zvýšenou akumulací rf - nespecif. nález. V mediastinu, v
axilêch bez iymfadenopatie. Bez fluidotoraxu bilat, Břicho: Vysoká akumulace rf je cirkular. po obvodu
ložiskalymf. uzliny velik. 37x32x40mm mezi aortou a VCl ventral, cca úrovně bifurkace zasahujicí parailicky u
společ. ililc. tepny, jinak je ložsiko /lymf. uziina S hypodenznim obsahem nízké akumulace rf, okolf nízké
akumulace rf. Parenchymové orgány břicha bez ložisek zvýšené akumulace rf. Nadledviny S mírnou akumulací
f, vpravo sUSp. adenom velik. 20x 12mm. Fotopenickå korová cysta P ledviny velik. 68mm. Stp. CYEs
urostomi ¥ pravêm meso/hypogastriu, zřetelné Ústl pravého močovodu do tenké kličky v P meso/nypogastriu.
Mimě Vyšs akumulace rf nepravidleně po obvodu akcentované stěny žlučníku až oblasti d. cysticu a
dilatovaného d. hepatocholedochu na 11mm. d, Wirsungi nerozšířen. Vyšší akumulace rf v měkkých tkáních
umbilikálnă - usp. reaktiv/zánět etio, Bez lymfadenopatie v třislech. Divertikly sigmatu. Bez volné tekutiny v
dutině břišní. Skelet: Zobrazený skelet je bez ložisek zvýšené akumulace rf. Degenerat. zmény páteře. Ats aorty
a pánev tepen. Vpravo mirná akumulace v infilrátech podkoží gluteal. regia - susp. reparat. změny po injekč.
aplikaci. Ve střevech, v některých svalech, v dutém systému ledvin, v P ureteru a urostomie nacházime
zvýšenou akumulaci radiofarmaka, což Ize povażovat za fyziologickou variantu či zcela nespecif. nález.
Vysoká metabolická aktivita cirkular. po obvodu ametabolického ložiska či zvětšené lymfatické uzliny s
susp. rozpadovým centrem v retroperitoneu mezi aortou a VCI ventral. cca úrovně bifurkace, prosak
okolí- nález je susp. z viabilni viabilní neoplazie neoplazie s s nekrotickým centrem, v Difdg. zánět etio. Mirně vyšší
metabolická. aktivita nepravidelně po obvodu akcentované stěny žlučníku až oblasti extrahepat. žluč.
difdg reaktiv/zánět etio. Jinde ložiska hypermetabolizmu glukózy
cest, dilatace d. hepatocholedochu-
specificky svědčící pro přitomnost FDG avidní viabilní neoplazie V rozsahu vyšetření nenacházime.

MUDr. Martin Šmakal, 13. 6. 2023

Dobrý den,

nález z PETu se obtížně hodnotí, navíc když nevím o pacientovi spoustu dalších důležitých informací.
Já bych se osobně přiklonil k recidivě nádoru a pokud by to stav pacienta umožňoval, pak bych zahájil léčbu. Možností léčby je ještě mnoho od systémové ,léčby až po radioterapii. Radioterapii bych však musel napřed konzultovat s příslušnými odborníky v tomto oboru .

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři