Výsledky vyšetření

Dotaz, 12. 12. 2022

Dobrý den, ráda bych se poptala, co je možné dělat v situaci, kdy mám k dispozici nálezy z vyšetření mozku:
Vysetfení bylo provedeno nativne, zhotoveny sekvence TI ve 3 rovinách , T2 trans , SW, DW a flair trans.
Supratentoriálne vpravo je patrnych 5 meta lorisek, vêtsi s centráiní nekrozou , nejvetsi F dx méri 25mm s wyraznym edémem v okolí a lehkou kompresi pravé postranní komory, vlevo supratentorialné dvé meta lodiska max.
velikosti 4mm v thalamu a FP subkortikálne.
Komorovy systém má norm. polohu, sirku, infratentoriälne strukturálni zmény bilé ani sedé hmoty nejsou patrné.
Sa prostory vpravo supratentoriálne zúzené, vlevo a na bazi primèrené sire . Zachycené cévy, hypofiza beze zmên.
A CT plic a břicha:
Vysetreni bylo provedeno helikálni technikou po iv aplikaci lomeron 400 2-fázove v celkovém rozsahu od hrotü a≥ po spodinu m.m., byly zhotoveny MPR rekonstrukce.
Na zhotovenich Fezech je vlevo tumorozni útvar na rozhrani horniho laloku a linguly o velikosti asi 34x36×33 mm, má nerovné okraje a density 62 HU. Jinak plien parenchym bez. loziskovch zmen.
Mediastinum bez zv&tsen ch LU, pleurálni dutiny bez kolekce. V játrech je cysta v $3 o velikosti 14 mm.
Ostatni parenchymatozni orgány obou podzebii bez loziskovich zmen. Zluënik a ¿lucove cesty se zobrazuit normálne. V zobrazenem rozsahu bez zvetsenich LU. Jinak bez zmen v zobrazenem rozsahu.

Děkuji

MUDr. Martin Šmakal, 19. 12. 2022

Dobrý den,

jistě bych se nechal rychle léčit na onkologickém pracovišti

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři