Vznik metastáz

Dotaz, 11. 12. 2022

Vážený pane Šmakale,

chtěl bych se Vás zeptat, jestli z níže uvedených onemocnění může vzniknout jiná metastáza než metastáza rakoviny prostaty. Důvod mého dotazu je výsledek histologie, který přikládám níže. U tohoto výsledku nerozumím, o jakou rakovinu se jedná a pokud je to metastáza (uzlinová metastáza), tak z jakého onemocnění může tato metastáza vzniknout.

Děkuji

Prodělaná onemocnění:
2018 Karcinom sigmatu, histologie: adenokarcinom gr.2pT3 N0 M0 (operace)
2020 Karcinom prostaty (klasická radioterapie)
2022 Metastáza rakoviny prostaty (klasická radioterapie)

Výsledek histologie:

Klinicky: indikován k rozsáhlému (byť paliativnímu) výkonu pro
metastázu dříve léčeného adenoca prostaty (pT1) postihujícím oblast
čelisti a tváře vpravo
Uzlina s tumorem v regiu III. l dx.
Makroskopicky: nepravidelná částka vzhledu tukově vazivové tkáně až
39x22x23mm. Příčné řezy od jednoho konce. Zpracováno vše.
Mikroskopicky:
Vzorek tvořený převážně tukově vazivovou a vazivovou tkání, jednotlivě
s drobnými okrsky vzhledu rezidua lymfatické uzliny, ve většině rozsahu
s infiltrací hůře diferencovaným solidním karcinomem, místy až s
cytologickými a jadernými monstrozitami a jednotlivě s náznaky
monocelulárního rohovění. Může se jednat o uzlinovou metastázu, s téměř
kompletním nahrazením lymfatické uzliny nádorem a rozsáhlou
extranodální extenzí.
Imunohistochemicky nádorové struktury vykazují pozitivitu
širokospektrých cytokeratinů AE1/3, dále též pozitivitu CK5/6, CK7, p40
a GATA 3.
Ostatní markery jsou negativní - NKX3, PSA, CK20, PAX 8, TTF1, napsin
A, p16, CDX2, S100 a CD117.
Závěr:
Zastižena infiltrace dle morfologii a imunofenotypu odpovídající
nejspíše
hůře diferencovanému dlaždicobuněčnému karcinomu,
zřejmě sekundární / metastatické povahy, fokálně s drobnými rezidui
infiltrované lymfatické uzliny,
kde samotné histologické vyšetření neumožňuje bezpečně stanovit
primární origo.
Rysy dříve (mimo naše pracoviště) diagnostikovaného adenokarcinomu
prostaty nádor nevykazuje.
Primární původ tumoru je nutno korelovat klinicky s výsledky
zobrazovacích metod a anamnézou.
T 03000 M 80706 G3 pTX

Děkuji

MUDr. Martin Šmakal, 13. 12. 2022

Dobrý den,

váš typ nádorových buněk z uzlinové metastázy neodpovídá karcinomu prostaty,
Jedná se o nádorové buňky, které se vyskytují např v plicích, v jícnu, v dut. ústní atd.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři