Bojíte se rakoviny plic? Přestaňte kouřit a nechte si změřit radon!

Kouření zaviní až 90 % zhoubných nádorů plic. Rakovinu tohoto životně důležitého orgánu však mohou vyprovokovat i další nebezpečné látky.

Slabost pro tabákový dým představuje hlavní rizikový faktor vzniku rakoviny plic. Vědci souvislost mezi kouřením a plicní rakovinou důkladně prostudovali a zjistili toto:

 1. Tabákový kouř je jedovatá směs více než 7 tisíc chemikálií. Nejméně 70 z nich způsobuje rakovinu u lidí nebo zvířat.
 2. Kuřákům hrozí rakovina plic 15–30krát častěji než nekuřákům.
 3. Čím déle jedinec kouří a čím více cigaret vykouří každý den, tím větší je riziko vzniku zhoubného nádoru plic.
 4. „Napraveným“ kuřákům se nebezpečí rozvoje plicní rakoviny snižuje. Nikdy však neklesne na úroveň lidí, kteří si v životě nezapálili. Přesto se odvykání kouření vyplatí, a to v každém věku. Jakmile s ním začnete, dáváte rakovině červenou.

Možná, že sami nekouříte, ale vdechujete kouř z cigaret, dýmek či doutníků jiných lidí. Tomu se říká pasivní kouření. Pasivní kouření také škodí plicím a způsobuje rakovinu. Je smutné, že pasivnímu kouření jsou vystaveni nejen mnozí dospělí nekuřáci, ale i děti.

Měření radonu na státní útraty

Hned po kouření představuje další velké ohrožení pro plíce radon.

 • Radon je přirozeně se vyskytující plyn, který pochází z hornin a může se uvolňovat v obytných domech a dalších budovách.
 • Jedná se o neviditelný plyn bez chuti a zápachu.
 • V České republice je koncentrace radonu celosvětově největší. Na vině je geologické podloží.
 • Největší nebezpečí hrozí ve starých budovách.

Koncentraci radonu si lidé v Česku mohou nechat zdarma změřit Státním ústavem radiační ochrany. Na stavební úpravy odstraňující škodlivý vliv radonu lze získat peněžní příspěvek od státu.

Další nebezpečí

Riziko vzniku zhoubného nádoru plic zvyšují i další škodliviny:

 • azbest,
 • arzen, někdy přítomný i v pitné vodě (pozor na vlastní studny!),
 • výfukové plyny,
 • některé formy oxidu křemičitého a chromu.

Rozvoj rakoviny plic více hrozí také lidem, kteří někdy prodělali ozařování hrudníku (z jiného důvodu, než je plicní nádor). Ve větším nebezpečí jsou i kuřáci, kteří užívají doplňky stravy s beta-karotenem.

(hah)

Zdroje:
www.cdc.gov
zpravy.idnes.cz

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři