Proč je dobré odhalit rakovinu co nejdříve

Do preventivních a screeningových onkologických programů se investují nemalé finance. Jejich cílem je hlavně najít osoby ve zvýšeném riziku, nebo alespoň zachytit nemoc v co nejčasnější fázi. V čem spočívá význam časné léčby?

Rakovina vzniká, když se skupina buněk vymkne kontrolním mechanismům organismu, které regulují jejich růst a dělení. Buňky se postupně množí a hromadí změny ve své genetické informaci. Ty jim často umožní lepší přežívání, množení a časem i šíření do vzdálenějších částí těla (metastazování).

Když regulace nefunguje

Ze začátku mají „špatné“ buňky ještě hodně podobností s původním typem, ze kterého vznikly. Na povrchu mají stejné bílkoviny a jsou relativně diferencované – přizpůsobené k vykonávání nějaké funkce. Postupem času však tyto podobnosti ztrácejí a začínají se stávat nediferencovanými buňkami, jejichž hlavním cílem je dělení. Při tomhle procesu můžou mimo jiné také ztrácet molekuly zabezpečující soudržnost, čímž se zvyšuje pravděpodobnost šíření a metastazování. 

Plusy rychlého startu léčby

Výhodou diagnostiky a časného zahájení léčby je, že na specifické vlastnosti „špatných“ buněk je možné cílit terapii. Tak je tomu například i při léčbě karcinomů prsu. Pokud nádorové buňky mají ještě na povrchu určité typy molekul, cílená léčba může mít příznivější výsledky. Diferencované buňky mohou také mít některé funkční mechanismy regulace svého růstu a přežívání zachovalé. Na nepříznivé podmínky proto mohou ještě stejně jako buňky zdravé reagovat tzv. buněčnou sebevraždou. Léčba má proto větší šanci na úspěch i při menší intenzitě. Buňky nádorů v pokročilejším stadiu již tuhle schopnost často ztrácejí, a proto bývají rezistentnější. Pro jejich zničení je potřeba silnější léčby, což samozřejmě škodí pacientovi.

Větší šance na uzdravení 

Jak již bylo zmíněno, mnohá nádorová onemocnění se dají léčit v časných stadiích, ale ne v pozdějších.

  • Karcinom prsu – při určení diagnózy v nejčasnějším stadiu se 90 % pacientek dožije 5 let, zatímco při započetí léčby v nejpokročilejším stadiu je to jen 15 %.
  • Nádory vaječníků – pětileté přežití při objevení v rané době činí rovněž 90 %, v pozdním stadiu už jenom kolem 5 %.
  • Karcinom plic – 70 % pacientů s časnou diagnózou se dožije 1 roku oproti 14 % nemocných, kterým byl tumor nalezen v nejpokročilejším stadiu.

Podceňovat screeningové programy a návštěvy praktického lékaře se nevyplácí. Lidé kontroly často odkládají, protože se bojí, že by jim mohla být diagnostikována právě rakovina. Je však potřeba uvědomit si, že časné odhalení nemoci může znamenat rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou léčbou.   

(mpr)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři