Bojíte se rakoviny tlustého střeva? Jděte na preventivní prohlídku!

Již několik let patří České republice smutné první místo v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Jak u mužů, tak u žen jde o druhou nejčastější příčinu smrti na nádorové onemocnění. I když je tento problém u nás tak rozšířen, informovanost veřejnosti o možnostech prevence a léčby je stále minimální.

Již několik let patří České republice smutné první místo v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva. Jak u mužů, tak u žen jde o druhou nejčastější příčinu smrti na nádorové onemocnění. I když je tento problém u nás tak rozšířen, informovanost veřejnosti o možnostech prevence a léčby je stále minimální.

Evropské srovnání

Každý rok u nás přibude přes 8 000 nově diagnostikovaných pacientů. Většina z nich se však k lékaři dostává až v pokročilém stadiu onemocnění. Čím to je? Celoevropské srovnání úrovně onkologické péče ukazuje několik hlavních trendů v České republice.

  • Z hlediska počtu nádorových onemocnění jsme jedna z nejzatíženějších zemí v Evropě.
  • Dlouhodobé přežití pacientů s diagnózou kolorektální karcinom se zvyšuje.
  • Chybí ale centrální program protinádorové prevence, což se projevuje dlouhodobě vysokým podílem pozdě diagnostikovaných onemocnění.
  • Úroveň a dostupnost léčby vykazují značné rozdíly region od regionu.

Ze statistik vyplývá, že v zemi chybí celonárodní strategie prevence nádorových onemocnění, včetně podpory odvykání kouření a kolorektálního screeningu.

Omezte rizika

Obrázek České republiky z hlediska prevence nádorových onemocnění není příliš lichotivý.

  • Dlouhodobě vycházíme jako jedni z největších konzumentů alkoholu v Evropě.
  • Narůstá počet obézních lidí, alarmující je nadbytek kil zejména u dětí.
  • Po Řecku jsme jedinou zemí Evropské unie, kde se zvyšuje počet kuřáků.

Alkohol, obezita a kouření jsou hlavními rizikovými faktory všech nádorových onemocnění, nejen kolorektálního karcinomu. Jejich omezení je ale zodpovědností každého z nás.

Centrální podpora je minimální

Na druhou stranu podpora onkologické prevence ze strany zákonodárců uvedeným skutečnostem nijak neodpovídá. Přes rozsáhlou síť nemocnic i specializovaných onkologických center je více než 50 % pacientů s kolorektálním karcinomem diagnostikováno pozdě. To znamená přibližně 4 000 pacientů ročně. Tato čísla by měla vést k většímu důrazu na informovanost populace o rizicích a možnostech prevence pomocí kolorektálního screeningu. Co obnáší?

  1. Test okultního krvácení do stolice – každoroční vyšetření pro pacienty mezi 50 a 54 lety věku.
  2. Primární screeningová koloskopie – metoda pro pacienty starší 55 let, kterou stačí provést jednou za 10 let.

Nebojte se vyšetřit

Zatímco prevence rakoviny prsu zaznamenala v posledních letech významné zlepšení, u kolorektálního karcinomu tomu tak stále není. Jedním z důvodů může být strach pacientů z vyšetření a stud. Všechny tyto obavy jsou ale zbytečné. Nebojte se preventivní prohlídky, může vám zachránit život.

(jez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři