Co je to vlastně biologická léčba?

Nedokážete si pod termínem „biologická léčba“ představit nic konkrétního? Přečtěte si tento článek. Měl by vám pomoci porozumět, na jakém principu fungují terapie, které se obecně tímto termínem označují.

Biologická léčba rakoviny zahrnuje všechny metody, které používá imunitní systém organismu k likvidaci rakovinných buněk.

Používá se u mnoha typů rakoviny a jejím úkolem je předejít dalšímu růstu nádoru nebo jej zpomalit, případně předejít jeho šíření. Často má méně nežádoucích účinků než ostatní druhy onkologické léčby.

Jak biologická léčba funguje

Cílem biologické léčby rakoviny je rozpoznat a zabít rakovinné buňky. Tak jako dokážou bílé krvinky identifikovat mikrobiální útočníky, kteří napadnou organismus, dovedou rozpoznat i rakovinné nebo jinak potenciálně nebezpečné buňky. Vždy se to ale nepodaří, protože i rakovinné buňky jsou mazané – mají mechanismy, jak se před aktivitou ochranných bílých krvinek skrýt. A pokud to je nevyhnutelné, dovedou je i zabít. 

Nabudit imunitní systém a označit nádorové buňky

Jak lze zvýšit ochranu organismu proti nádorovým buňkám?

 • Nabudit buňky imunitního systému, aby ve zvýšené míře napadaly rakovinné buňky. Existuje několik způsobů, jak může biologická léčba tohoto cíle dosáhnout. Například vám může být podána látka, která zvýší aktivitu bílých krvinek. Anebo vám může být odebrána část imunitních buněk, v laboratoři podstoupí „trénink“ a po návratu do vašeho těla znají přesně svůj úkol.
 • Označit rakovinné buňky, aby je imunitní systém snáze rozpoznal. Biologická léčba může dokonce ovládat buněčnou signalizaci rakovinných buněk a vypnout nebo zapnout jejich komunikaci s buňkami imunitního systému. Například léky zvané checkpoint inhibitory se mohou zaměřit na specifické molekuly ve stěně rakovinných buněk a zablokovat signály, kterými tyto buňky potlačují odpověď imunitního systému.

Typy biologické léčby

Existuje mnoho druhů biologické léčby rakoviny a také různé názvosloví této terapie. Hledat pro ně zastřešující názvy je ale problematické a vlastně i zbytečné.

 • Přenos adoptivních buněk nebo adoptivní buněčná terapie je právě tím výše zmíněným „tréninkem“. Imunitní buňky mohou pocházet přímo z těla pacienta, ale v případě potřeby se mohou využít i buňky dárcovské. Odebrané buňky se geneticky pozmění, kultivují a namnoží a poté vrátí do organismu pacienta, aby zabíjely rakovinné buňky. Jedním z jejích typů je léčba T lymfocyty s chimérním antigenním receptorem. To jsou bílé krvinky, jejichž povrchové struktury můžeme libovolně upravovat a měnit tak jejich chování.
 • Inhibitory angiogeneze jsou látky, které brání prorůstání cév do nádoru a dokážou tak narušit jeho integritu. 
 • Léčba BCG je velmi účinná například pro pacienty s karcinomem močového měchýře. Přitom BCG není nic jiného než kmen mykobakterií používaný k očkování proti tuberkulóze. Když se ale podají pacientům s rakovinou, způsobí tak šikovnou stimulaci imunitního systému, že se to opravdu pozná na klinickém stavu.
 • Biochemoterapie je kombinovaná léčba, která se skládá z klasické chemoterapie a biologicky působící látky, která přirozeně stimuluje imunitní systém.
 • Očkování proti rakovině je založené na individuálně vyrobené vakcíně, která má posílit imunitní odpověď na přítomný nádor.
 • Cytokinová léčba využívá komunikačních procesů mezi buňkami. Prostě jim napovídá takové věci, že rakovinné buňky raději zemřou.
 • Genová léčba se odehrává na úrovni DNA. Jejím úkolem je napravit poškozený úsek DNA a tím také upravit procesy, které probíhají v organismu.
 • Jak funguje léčba checkpoint inhibitory a dalšími modulátory, už víte. Znemožní rakovinným buňkám tlumit imunitní odpověď.
 • Imunokonjugáty jsou směsi a kombinace různých látek, jejichž úkolem je ovlivňovat imunitní systém. Mohou se sestavit individuálně podle pacientových potřeb.
 • Monoklonální protilátky mohou z krevního oběhu vychytat libovolné molekuly. Léčí se jimi nejen rakovina, ale například i autoimunitní onemocnění.
 • Terapie onkolytickými viry je jedna z nejchytřejších. Do těla je aplikován virus, který napadá pouze rakovinné buňky, a navozuje v nich navíc i syntézu protirakovinných látek. Zdravým buňkám neškodí.
 • Cílená aplikace léčiv spočívá v podání léčiva navázaného na takový nosič, který donese léčivo přímo tam, kde má působit. Výrazně se tím zvyšuje jeho účinnost.

Zdá se vám toto menu dlouhé a povzbudivé? Výborně. Zároveň je nutné dodat, že další nové metody léčby jsou ve výzkumných laboratořích, a proto lze očekávat, že tento seznam se bude prodlužovat o stále účinnější a šetrnější metody.

(pez)

Zdroj: https://www.mayoclinic.org

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři