Co se změnilo v diagnostice a léčbě rakoviny prsu?

Léčba šitá na míru, genové testování nebo šetrnější chirurgické výkony. V posledních letech došlo v diagnostice a léčbě rakoviny prsu k několika důležitým pokrokům, které dávají naději mnoha ženám po celém světě. Bohužel byl ale zaznamenán také celosvětový roční vzrůst počtu nových případů, a rakovina prsu se tak stala nejčastějším typem zhoubného nádorového bujení.

Číslo jedna v celosvětovém žebříčku

Světová zdravotnická organizace zveřejnila na počátku roku 2021 zprávu o tom, že počty nových případů rakoviny prsu předstihly rakovinu plic a v současné době je celosvětově nejčastějším zhoubným nádorovým bujením. Nejinak je tomu i v případě České republiky, ve které představuje po kožních nádorech nejčastější typ zhoubných nádorů u žen. Významně k tomu přispělo zlepšení diagnostiky a zavedení screeningového programu. Nutno proto dodat, že je v naší zemi od zhruba poloviny 90. let pozorován postupný pokles počtu úmrtí na rakovinu prsu ročně.

Vzrůst počtu nových případů se přitom netýká pouze rakoviny prsu, ale také dalších onkologických onemocnění, od roku 2000 do současnosti došlo téměř k zdvojnásobení nových případů nádorových nemocí ročně. Dokonce se předpokládá, že v následujících 20 letech bude růst nových případů nadále pokračovat. Prevence rakoviny prsu a časné zahájení léčby se tak stávají stále důležitější součástí moderního lékařství a to platí i pro další zhoubné nádory.

Genové testování a léčba šitá na míru

Naštěstí všechno není jenom černé. V posledních deseti letech došlo také k výrazným pokrokům v diagnostice a léčbě rakoviny prsu, což dává naději mnoha ženám na delší a kvalitně prožitý život. Mezi důležité pokroky patří testování genových mutací v nádorech, díky kterým lze lépe odhadnout chování nádoru a také nasadit účinnou léčbu zaměřenou na konkrétní metabolické pochody v nádorových buňkách. Jedná se například o protinádorovou léčbu spočívající v blokování důležitých molekul na povrchu nádorových buněk, díky čemuž dochází k zamezení růstu nádoru.

Výrazné změny zaznamenala také hormonální léčba, která je pro léčbu rakoviny prsu dostupná již několik desítek let. Pokračující vývoj hormonálních léků umožňuje efektivní blokádu růstu nádorů závislých na působení ženského hormonu estrogenu. V posledních letech také došlo k lepšímu pochopení role obezity a nedostatku fyzické aktivity v riziku rozvoje rakoviny prsu. Dodržování zásad zdravého životního stylu zlepšuje úspěšnost léčby a může snížit riziko návratu onemocnění.

Šetrnější operační výkony

Výrazných změn se dočkaly i samotné operační výkony. Kromě modernizace nástrojů a dalších pomůcek se stále častěji přistupuje k vyšetřování mízních uzlin, které bývají jako první postiženy nádorem. Jedná se o takzvané strážné neboli sentinelové uzliny. Pokud nejsou v sentinelových uzlinách přítomny metastázy (dceřiné buňky nádoru), lékaři nemusí přistupovat k rozsáhlejším operacím v podobě odstranění veškerých mízních uzlin z oblasti podpažní jamky, z čehož plyne řada komplikací, například rozvoj otoku horní končetiny způsobeného městnáním mízy. I když není šetrnější výkony možné provádět u všech žen, obecně je tento trend preferován.

(holi)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři