Důležité je vůbec nezačít kouřit

Kouření je klíčovým rizikovým faktorem, který přispívá ke vzniku rakoviny plic. Spíše než odnaučovat kuřáky zlozvyku je ovšem podle prof. MUDr. Jany Skřičkové, CSc. z Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN Brno potřeba zaměřit se na prevenci nekouření u dětí a mladistvých. Ve videorozhovoru s lékařkou se také dozvíte o současných diagnostických možnostech včasného záchytu nádoru plic a o léčebných variantách, které moderní medicína nabízí.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři