Homeopatie může s rakovinou pomoci, vyléčit ji ale nedokáže

Relativně velký počet lidí bojujících s rakovinou využívá homeopatické léky. Ty by jim měly pomoci povzbudit tělo v boji se zhoubným nádorem, zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici a ulevit jim od bolestí způsobených klasickou léčbou nebo samotným nádorem.

Relativně velký počet lidí bojujících s rakovinou využívá homeopatické léky. Ty by jim měly pomoci povzbudit tělo v boji se zhoubným nádorem, zlepšit jejich fyzickou a psychickou kondici a ulevit jim od bolestí způsobených klasickou léčbou nebo samotným nádorem. Přes všechny tyto úlohy, které by měla homeopatika plnit, nepodařilo se jejich skutečný přínos v léčbě rakoviny nikdy spolehlivě ověřit.

Regulátory homeopatie nezajímá, prodává se bez předpisu

Dějiny homeopatické medicíny se začaly psát v Německu v 18. století ještě před tím, než přišel velký rozmach medicínských postupů, které dnes označujeme jako „moderní“ nebo „západní“. Homeopatie je založena na principu „léčit podobné podobným“ a dále na potenciaci účinku látek jejich postupným ředěním a intenzivním třepáním, kterým se z nich má vyextrahovat jejich „vitální esence“. Homeopatie má za to, že vlastní léčebné schopnosti organismu lze zvýšit právě extrémně zředěnými substancemi vyextrahovanými z rostlin, minerálů nebo živočichů.

Homeopatická léčiva jsou dnes v lékárnách dostupná volně, bez lékařského předpisu. Tato skutečnost vlastně naznačuje nedůvěru většiny odborné veřejnosti v jejich účinnost, protože výdej látek majících prokazatelnou schopnost léčit závažná onemocnění, jako například rakovinu, je vždy vázán na lékařský předpis.

Účinek přesto nelze zcela vyloučit

Přestože velká část lékařů a vědců se k použití homeopatie v léčbě rakoviny staví nedůvěřivě nebo přímo odmítavě, existují i týmy, které s homeopatiky provádějí seriózní vědecké studie. Tak například v roce 2007 byl publikován článek, jehož autoři zkoumali vliv pěti různých homeopatik na rakovinu prostaty u laboratorního potkana. Podle závěrů výzkumného týmu se sice neprokázal žádný přímý vliv homeopatik na životnost nádorových buněk, avšak celkový výskyt i velikost nádorů prostaty byly významně nižší u zvířat, která některé z pěti používaných homeopatik dostávala.

(vek)

Zdroje:

  • Cassileth B. R., Deng G.: Complementary and Alternative Therapies for Cancer. The Oncologist
  • Jonas W. B.: Can Homeopathic Treatment Slow Prostate Cancer Growth? Integrative Cancer Therapies, 2007
  • www.ejcancer.info

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři