Hormonální léčba rakoviny prsu – klíčem je blokace estrogenů

Některé nádory prsu jsou hormonálně závislé. Znamená to, že na povrchu nádorových buněk jsou receptory pro ženské pohlavní hormony estrogeny. Vazba estrogenů na takový receptor dává rakovinové buňce jasný signál k růstu. Proto je cílem protinádorové hormonální léčby zamezit působení estrogenů.

Hormonální terapie se nejčastěji používá po chirurgickém řešení (operaci) k zabránění návratu onemocnění. Někdy se však ordinuje i před operací nebo u pacientek, u nichž není chirurgický výkon možný.

Jde o formu celkové léčby. To znamená, že podávané léky působí na celý organismus, a ne pouze v prsu. Z toho plynou i možné nežádoucí účinky hormonální terapie.

Léky blokující estrogenové receptory se na tyto receptory vážou, avšak na rozdíl od samotných estrogenů je neaktivují. Tím v důsledku zamezují růstu nádoru. Nejčastěji se využívají tyto preparáty:

  1. Tamoxifen. Tato látka má zvláštní vlastnosti – v buňkách prsu se chová jako antiestrogen („proti-estrogen“), zatímco v jiných tkáních (děloha, kosti) si počíná jako estrogen. Mezi nejčastější nežádoucí účinky tamoxifenu patří únava, návaly horka, suchost v pochvě, výtok a výkyvy nálad. K opravdu vzácným nežádoucím dopadům se řadí vznik nádoru děložní sliznice, srdečního infarktu, cévní mozkové příhody (mrtvice) nebo hluboké žilní trombózy.
  2. Fulvestrant. Tato látka se v celém těle chová jako antiestrogen. Velmi často se používá až ve druhé vlně léčby – když jiná hormonální léčba přestane fungovat. Mezi nežádoucími účinky se objevují návaly horka, noční pocení, nevolnost, únava a řídnutí kostí.

Méně estrogenů v krvi

V plodném věku jsou hlavními „výrobci“ estrogenů v organismu vaječníky. U žen před menopauzou je tedy možné snížit hladinu estrogenů tím, že se vaječníky zkrátka vyřadí z „provozu“. To je možné několika způsoby:

  1. chirurgickým odnětím vaječníků,
  2. LHRH analogy – jedná se o léky, které brání vaječníkům v tvorbě estrogenů,
  3. využitím léků, které svým vlivem na vaječníky dokážou vyvolat předčasnou menopauzu – nevratné zastavení produkce estrogenů.

Po menopauze se estrogeny tvoří hlavně v tukové tkáni. Zamezit tomu se dá pomocí léků ze skupiny tzv. inhibitorů aromatáz. Tyto přípravky blokují enzym nutný k výrobě estrogenů. Tím se sníží hladina těchto hormonů v krvi a jejich vliv tam, kde to není žádoucí – například právě v prsní žláze.

K zástupcům inhibitorů aromatáz počítáme:

  • letrozol,
  • anastrozol,
  • exemestan.

Mezi jejich možné nežádoucí účinky patří bolesti svalů a kloubů nebo řídnutí kostí.

(boba)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři