I dnešní děti stále lákají cigarety. Co s tím?

Přestože široká veřejnost velmi dobře zná rizika kouření a jeho popularita pomalu klesá, toto téma se nevyhýbá ani mladým lidem a dětem. Zhruba 90 % dospělých kuřáků začíná kouřit v dětském věku. V posledních letech navíc už nejde pouze o klasické cigarety, ale zejména o ty elektronické či o jiné tabákové výrobky.

Ke kouření, elektronickým cigaretám a žvýkání tabáku mohou být děti přitahovány z mnoha důvodů – mohou chtít zaujmout (nejen) své vrstevníky, napodobovat chování starších nebo se tak chovají pod nátlakem okolí. Je poté nelehkým úkolem rodičů, aby toto citlivé a náročné téma se svými dětmi otevřeli.

Dříve, než si myslíte

Podle mezinárodní studie ESPAD, která se zabývá studenty napříč evropskými státy, v roce 2019 více než jeden ze šesti studentů poprvé vyzkoušel cigarety ve 13 letech, nebo dokonce v nižším věku. V České republice to byla dokonce skoro jedna třetina žáků! Celkově se tak řadíme mezi trojici států s nejvyšším podílem dětí pod 13 let, které se už s cigaretou setkaly.

Ve věku 16 let už má v ČR zkušenosti alespoň s jednou cigaretou 54 % studentů. Průměr ostatních států je 41 %, nejlépe je na tom Island, kde se v tomto věku s cigaretou setkalo pouhých 15 % mladistvých. U e-cigaret jsou pak čísla v Česku ještě vyšší, jelikož ji vyzkoušelo až 60 % studentů.

Čísla jasně ukazují, že se u nás děti dostávají do kontaktu, ať už s klasickými, nebo elektronickými cigaretami, poměrně brzy. Navíc více než dvě třetiny z nich říkají, že je pro ně jednoduché si cigarety obstarat. 

Proč je kouření rizikové?

Nikotin je jedním z hlavních důvodů, proč vzniká fyzická závislost na cigaretách. Tuto látku nalezneme nejen v klasických, ale i v elektronických cigaretách a v dalších tabákových výrobcích. Závislost na nikotinu se může rozvinout během několika dní od prvního kouření.

Dětský mozek i tělo jsou obecně zranitelnější a náchylnější, pokud jde o škodlivé účinky různých látek. K rozvoji závislosti u dětí stačí mnohem kratší doba. Do dospělosti už si poté nesou jen těžko překonatelný zlozvyk, který s sebou navíc přináší i nevyhnutelné zdravotní následky.

Mladý člověk může s cigaretami začít pod nátlakem okolí, velmi snadno si na nich vybuduje závislost, která je pro něj limitující. Kouření přispívá ke vzniku mnoha závažných nemocí včetně rakoviny plic, jícnu, hrtanu či jiných orgánů. Je rizikovým faktorem pro výskyt srdečně-cévních onemocnění, nemocí plic či cukrovky. 

Kouření navíc negativně ovlivňuje kvalitu vlasů či pleti, což může být zejména v dospívání velmi důležité téma.

Jak mohou rodiče s dětmi o kouření mluvit?

  • Mluvte způsobem, který není vyčítavý nebo hodnoticí.
  • Téma cigaret či e-cigaret je možné pojmenovat již v nízkém věku – vysvětlete i malým dětem, jak vzniká závislost a jaká mohou být zdravotní rizika kouření.
  • Zeptejte se, co děti považují na kouření za lákavé, nebo naopak, co jim připadá neatraktivní.
  • Diskutujte se svými potomky o způsobech, jak odolat tlaku vrstevníků, kteří doporučují kouření. Vaše dítě se možná cítí dostatečně sebevědomé, aby řeklo „ne“. Ale nabídněte mu i jiné odmítavé odpovědi, například: „Bude mi zapáchat oblečení a dech.“ 
  • Stanovte pevná pravidla ohledně kouření u vás doma, která budete dodržovat všichni.

Kam se obrátit o pomoc a jak vypadá prevence?

Preventivní programy týkající se tabákových výrobků nejčastěji probíhají ve školním prostředí. Mohou být zařazené již na prvním stupni základní školy a pokračovat v průběhu dalšího vzdělávání. Forma samotné prevence poté záleží na konkrétní škole. Rodiče a děti (zejména ty nejmenší) mohou ke vzdělávání využít třeba stránky Nekuřátka https://nekuratka.cz/.

Pokud se coby rodič či učitel chcete poradit ohledně užívání cigaret, můžete využít Národní linku pro odvykání na čísle 800 350 000. Tu mohou kontaktovat i kuřáci od 15 let, kteří by se chtěli svého zlozvyku zbavit. Závislost na tabáku u dětí mladších 15 let mohou řešit například dětské adiktologické ambulance. Pokud se vám dítě s kouřením svěří, je důležité jej za otevřenost a důvěru ocenit a společně hledat řešení. To, že cigarety vyzkouší, je vlastně poměrně časté a nemusí nutně znamenat, že je již jeho osud kuřáka zpečetěn.

(krif)

Zdroje:

http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf

https://kidshealth.org/en/parents/smoking.html

https://nekuratka.cz/

https://www.koureni-zabiji.cz/proc-prestat/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři