Informace, porozumění, uklidnění – i to výrazně pomáhá

Osudy pacientů s onkologickou diagnózou bývají někdy velmi těžké. Patří mezi ně i pacientský příběh Jany (46), která se léčila s gynekologickým nádorem, jenž ovšem metastazoval i do dalších částí těla. Pacientku po dobu trvání nemoci nejvíce tížil panický strach. Alespoň z části jí pomohla vstřícná a otevřená komunikace s lékařkou.

Lékaři vyoperovali Janě gynekologický nádor v roce 2018. Část nádoru ovšem v těle zůstala, a proto bylo třeba jej zničit zářením. Pacientka byla vystrašená, protože jí nejprve nikdo srozumitelně nevysvětlil, proč musí s léčbou pokračovat, jak bude radioterapie probíhat a jak dlouho bude ležet v nemocnici.

Společný strach pacientů

„Jako onkoložka se denně setkávám s lidmi, kteří se potýkají s různými typy onkologických onemocnění. Jedno mají ale společné – strach,“ říká MUDr. Tereza Himlová z Radioterapeutické a onkologické kliniky FNKV v Praze, která měla na starosti právě zmíněnou pacientku.

Onkoložka popsala, že právě detailní popis plánované terapie pomohl nemocné ženě zbavit se strachu. Radioterapie totiž není nutné se bát. Pacienti nejprve absolvují speciální vyšetření počítačovou tomografií (CT), díky kterému lékaři naplánují zacílení paprsků. Nákres pak předávají fyzikům, kteří vypočítají dávku záření tak, aby co nejméně poškodila okolní tkáně. Pacienti docházejí na ozařování dennodenně vyjma víkendů, terapie obvykle trvá asi 15 minut.

Nežádoucí účinky radioterapie

Pacientku nejvíce zajímaly nežádoucí účinky radioterapie, což je nejčastěji únava. „Při delším několikatýdenním záření se může objevit zarudnutí kůže, podobně jako když se spálí na sluníčku. Další nežádoucí účinky se liší podle ozařované lokality, u malé pánve a břicha se objevují průjmy, u krku zase problémy s polykáním,“ uvedla MUDr. Himlová.

Pacientka zvládla ozařování malé pánve bez komplikací, jen s malými průjmy, které šlo minimalizovat běžnými léky. Na kontrolu se pak vydala zhruba po 5–6 týdnech, tak jak je to po radioterapii běžné, s ohledem na doznívající působení ozařování.

Následovala chemoterapie a opět radioterapie

Kontrolní vyšetření CT bohužel ukázalo metastázy v játrech, proto bylo nutné začít s chemoterapií. Pacientka měla největší obavy ze zvracení. Díky preventivní antiemetické léčbě ovšem snášela chemoterapeutika dobře a léčbu úspěšně dokončila. Přesto ani tehdy Janino martýrium neskončilo. Začaly ji totiž trápit bolesti hlavy a nejistá chůze. Lékařka ji proto odeslala na magnetickou rezonanci mozku, která prokázala metastázy i zde. 

Mozek je před okolními vlivy chráněn přirozenou hematoencefalickou bariérou. To způsobuje špatnou propustnost chemoterapie do mozku. Proto se podle počtu a velikosti ložisek ozařují metastázy gama nožem nebo je nutné přistoupit k tzv. celokraniální radioterapii. „Hodně pacientů se mně ptá, jestli jim toto záření poškodí mozek. Účinek záření působí na celý mozek, ale že by se kvůli tomu měnila osobnost či výrazně zhoršilo myšlení pacienta, není zcela prokázáno. Zhoršení kognitivních funkcí je dáno spíše přítomností metastáz než škodlivým účinkem radioterapie,“ uvedla MUDr. Himlová.

Nežádoucí účinkem radioterapie je bohužel fakt, že poškodí kořínky vlasů. Na rozdíl od chemoterapie je však nepravděpodobné, že po léčbě znovu narostou.

Osobní život v průběhu léčby

Pacientka nedávno úspěšně dokončila léčbu a dochází na kontroly. Navzdory těžké prognóze se snažila co nejlépe s nemocí vypořádat. Jedním z pomocníků jí byly i detailní informace od onkoložky. Týkaly se zejména doporučené léčby a možných nežádoucích účinků.

Pacientka pochopitelně také řešila osobní život. Zajímalo ji, čemu se může v průběhu léčby věnovat, zda může chodit do práce, cvičit jógu či vyrážet na procházky se psem. Podle MUDr. Himlové je možné leccos, pokud se na to pacient cítí. Jana po dobu prvních 2 cyklů chemoterapie v práci pokračovala, pak raději zůstala doma na neschopence.

Stravu téměř neřešila, spíše respektovala své chutě, takže si například dopřávala i sladké. Naopak doplňky stravy po dohodě s onkoložkou nezařazovala, neexistují totiž žádné studie, které by jejich účinek prokazovaly.

Psychická stránka při tak závažném onemocnění, jakým rakovina je, hraje v léčbě i po ní zásadní roli. Nebojte se sdílet svůj strach a úzkosti, hledejte podporu a pomoc a svěřte se i svému ošetřujícímu lékaři. Více informací a odkazy na podpůrné organizace najdete v kapitole Nedejte se.

Autorky: Tereza Himlová, Lenka Kadeřávková

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři