Jak častá je recidiva nádorového onemocnění

Návrat nádorového onemocnění může být velkým strašákem pro mnohé onkologické pacienty. Ve kterých případech je zvýšené riziko, že se nádor opět vrátí? Jak lze recidivu co nejdříve rozpoznat? A co lze udělat pro její prevenci?

Remise, relaps či recidiva 

Termíny remise, relaps a recidiva se mohou užívat u různých chorob. Snad nejčastěji je však slýcháváme v souvislosti s nádorovými nemocemi.

Pojem recidiva se používá u takových stavů, kdy se znovu objevuje onemocnění, které se pokládalo za již zcela vyléčené. Jako příklad lze uvést operaci karcinomu konečníku, kdy byl odstraněn celý nádor a onemocnění se považovalo za vyléčené. Po letech se však objevil karcinom v jiné části střeva.

Termínem relaps se označuje návrat aktivity onemocnění. Používá se běžně u nemocí, u kterých je jasné, že je z těla nelze zcela odstranit. Léčbou totiž dochází k takzvané remisi – vymizení příznaků a projevů nemoci, ale není dosaženo úplného odstranění všech zhoubných buněk z těla.

Jaké nádory se (rády) vrací?

Ať už je váš nádor považován za zcela vyléčený, nebo byla potlačena jeho aktivita a vymizely jeho příznaky i projevy, nelze stoprocentně zajistit, aby se po nějaké době znovu nevrátil. Každý pacient je jedinečný, a proto i riziko návratu může být různé. Může se lišit mezi různými typy nádorů, svou roli hraje také to, o jaké nádorové stadium se jedná, jaká je jeho histologie a genetika, jaký je celkový zdravotní stav pacienta a v neposlední řadě i to, jaká byla zvolena léčba. Obecně však můžeme říci, že některé nádory mají větší tendenci se vracet. Jako příklad lze uvést glioblastomy (nejčastější a nejzhoubnější nádor mozku), které se i přes léčbu vrací téměř u každého pacienta, naopak estrogen-pozitivní nádory prsu časného stádia se po léčbě a v průběhu udržovací terapie vrací pouze u 5 až 9 % osob.

Vybrané nádory a odhadované riziko jejich návratu:

Glioblastom

téměř 100 %

Nádory prsů

obecně 30 %, v případě hormonální léčby se pravděpodobnost návratu onemocnění uvádí mezi 10–41 %

Nádory štítné žlázy

diferencovaný karcinom štítné žlázy až 30 %, medulární karcinom štítné žlázy po operaci 8–14 %

Nemalobuněčný karcinom plic

hodnoty jsou výrazně ovlivněny stadiem onemocnění – v časném stadiu IB je riziko kolem 45 %, oproti tomu ve stadiu IV až 95 %

Kolorektální karcinom

po provedené resekci se uvádí riziko rekurence 30–50 %; v případě, že po chirurgickém odstranění nádoru nebyly v okrajích vzorku zachyceny nádorové buňky, může klesnou riziko až k 17 %

Nádory močového měchýře

50 % po cystektomii (odstranění močového měchýře)

Nádory prostaty

po odstranění prostaty může do 10 let dojít k tzv. biochemické rekurenci u 17,9–47,9 % (dle typu nádoru)

Nádory vaječníků

až 85 % (v případě ovariálních karcinomů v pokročilém stádiu)

Melanom

v závislosti na stadiu onemocnění od 7.1 % (stadium I), přes 32.8 % (stadium II) a 51.0 % (stadium III); v případě metastatického onemocnění až 87 %

Jak poznat, že se nádor vrátil zpět

Onkologičtí pacienti by si měli všímat varovných příznaků – ty se však mohou u různých osob lišit podle toho, v které oblasti k recidivě došlo. Například bolesti v oblasti krku, beder či hlavy, které trvají déle než dva měsíce, by již neměly být brány na lehkou váhu. Zároveň však mnohé příznaky mohou být poměrně nespecifické. Z tohoto důvodu jsou vhodné pravidelné kontroly u onkologa, praktického lékaře či u jiného specialisty, který se zaměřuje na sledování po nádorovém onemocnění. S ošetřujícím lékařem by měl pacient probrat typické příznaky, které se nejčastěji vyskytují u daného typu nádoru.

Mezi nejčastější příznaky aktivního nádorového onemocnění obecně patří:

 • Nevysvětlitelná ztráta hmotnosti,
 • únava,
 • horečka,
 • bolest,
 • kožní změny,
 • neobvyklá bulka v prsu či jinde na těle,
 • dlouhotrvající kašel,
 • chrapot nebo poruchy polykání,
 • obtíže se zažíváním – bolesti břicha, zvracení, ztráta chuti k jídlu, potíže s vyprazdňováním atd.,
 • změny při močení,
 • zhoršené hojení ran,
 • neočekávané krvácení či výtok.

Jak předejít návratu nádoru?

U onkologických onemocnění nelze zaručit, že se nemoc i přes veškerou snahu nevrátí zpět. I přesto existují doporučení, kterých je vhodné se držet, abyste pro své zdraví udělali co nejvíce:

 • Vhodná dieta: Dospělí by měli dbát na to, aby v jídelníčku měli dostatek ovoce a zeleniny a naopak omezili slazené nápoje, červené maso (hovězí, vepřové, jehněčí) a zpracované maso jako jsou párky či konzervy. Ve stravě by mělo být dostatečné množství živin – v takovém množství, které umožňuje dosáhnout a udržet si zdravou tělesnou hmotnost. V ideálním případě je vhodné se zcela vyvarovat alkoholu. Pokud se nechcete stát abstinenty, mějte na paměti, že ženy by neměly vypít více než jeden alkoholický drink denně, muži ne více než dva.
 • Pravidelný pohyb: Bylo prokázáno, že přiměřená pravidelná fyzická aktivita zlepšuje náladu, podporuje sebeúctu a působí proti příznakům jako je deprese, úzkost, únava, bolesti, pocit na zvracení či průjmy. Pokud plánujete přidat pohybové aktivity do svého denního režimu, začněte raději pomaleji a postupně zvyšujte zátěž. Je nutné myslet na svoje fyzické schopnosti. V neposlední řadě je dobré vybrat si takovou aktivitu, která vám bude přinášet radost.

Pokud se rakovina vrátí, mají někteří lidé tendenci vinit sami sebe za to, že vynechali návštěvu lékaře, nevěnovali dostatečnou pozornost svému jídelníčku a pohybovým aktivitám, posunuli si termín vyšetření kvůli rodinné dovolené a podobně. Mějte však na paměti, že i kdybyste vše udělali správně, nelze vyloučit, že by se nádor i přesto vrátil zpět. Strach z recidivy nádoru navíc může být někdy tak intenzivní, že způsobuje i různá omezení v běžném životě. Někteří se snaží takovéto myšlenky zahnat tím, že se soustředí na jiné problémy, jiní volí různé pacientské skupiny nebo vyhledají pomoc psychologa či jiného specialisty. V případě, že máte obavy z návratu nádoru, měli byste si o tom promluvit se svým ošetřujícím lékařem a dohodnout se na dalším postupu. Pokud vás strach z návratu onemocnění omezuje v životě, je nejvyšší čas se se svými emocemi naučit vyrovnat a snažit se žít svůj život naplno.

(viv)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři