Je mi 20 a mám rakovinu vaječníku? To přece není možné!

Nádory se nevyhýbají dříve narozeným, ale ani mladým lidem. Jak je to s výskytem rakoviny vaječníků u mladších generací a co od tohoto onemocnění můžeme očekávat?

Vaječníky jsou párové ženské pohlavní orgány, jejichž funkcí je produkce pohlavních buněk a pohlavních hormonů. Nádory vaječníků představují obecně asi 15 % onkologických onemocnění u žen. Jejich výskyt a konkrétní typ nádoru jsou však velmi závislé na věku – u mladších žen se totiž obvykle vyskytují odlišné typy malignit než ve starší generaci.

Nejčastější gynekologické nádory do 21 let věku

Rakovina vaječníků je u dětí a dospívajících dívek poměrně vzácným onemocněním. Nicméně patří mezi nejčastější gynekologické nádory do 21 let věku. Podle toho, z jakých buněk vaječníku tumor vychází, rozlišujeme několik jeho typů. Jejich spektrum se mění s rostoucím věkem, ve výskytu navíc existují rasové a etnické rozdíly:

 • Germinální nádory – tvoří převážnou většinu tumorů vaječníků u mladé generace (cca 65 % nádorů vaječníků u adolescentů, u dětí až 85 %, u dospělých naopak maximálně 20 %).
 • Epiteliální nádory (karcinomy) – vznikají z buněk povrchového epitelu, jejich výskyt narůstá s věkem a v dospělosti již zcela převažuje. U dětí představuje maximálně 5 % případů, u adolescentů 15 % a v dospělém věku tvoří již 65–70 % všech nádorů vaječníků.
 • Nádory ze stromálních buněk – mohou být z tkáně zárodečného pruhu nebo z tkáně stromatu (vaziva) nebo z obou najednou a mohou produkovat hormony estrogeny a androgeny.
 • Metastázy – druhotná ložiska, která původně pochází z jiné tkáně než vaječníků.
 • Jiné nádory (lymfomy, sarkomy) – mohou se ve vaječnících také objevovat, ale v porovnání s výše zmíněnými typy pouze velmi vzácně.

Není nádor jako nádor

Obecně lze říci, že u dětí a dospívajících dívek je poměr zhoubných a nezhoubných nádorů vaječníků téměř v rovnováze. Se stoupajícím věkem pak začínají převažovat ty zhoubné.

Jednotlivé typy tumorů se od sebe liší svým biologickým chováním. Nejčastější nádory mladého věku (germinální nádory) se označují jako dobře léčitelné, udává se, že dlouhodobě přežívá více než 90 % dívek, u kterých se vyskytnou. Epiteliální nádory nacházíme u dospívajících poměrně vzácně a většinou ještě v brzkém stadiu, kdy nedochází k jejich rozsevu do dalších tkání. Navíc mívají obecně méně agresivní chování v porovnání s epiteliálními nádory u starší generace.

Léčba se liší jak podle jednotlivých typů nádorů, tak i podle pokročilosti nálezu. Obecně máme na výběr z poměrně velkého množství možností – např. operační zákrok, chemoterapie, vzácněji radioterapie či cílená biologická léčba.

Jak poznat, že mám nádor vaječníku

Příznaky nádorů vaječníků bývají u mladé generace většinou poměrně nespecifické a obvykle se dlouho vůbec neprojevují.

 • Téměř v polovině případů se u pacientek nachází velká hmatná nebo viditelná nádorová masa.
 • Necelá pětina dívek udává bolesti břicha.
 • Poruchy menstruačního cyklu pozoruje asi 12 % dospívajících dívek.
 • Vzácně se nádor může projevit také jako náhlá příhoda břišní.
 • Ještě méně časté jsou příznaky způsobené útlakem či úplným zablokováním močových cest nebo střeva.
 • Nádory ze stromálních buněk navíc mohou vytvářet i hormony. Ty následně mohou ovlivňovat nástup puberty či způsobit tzv. virilizaci – stav, kdy jsou ženské pohlavní znaky nahrazovány znaky mužskými (např. typicky mužské ochlupení nebo hlubší hlas).

Specifika mladší generace

Protože vaječníky patří mezi ženské pohlavní orgány, jejich rakovina může mít vliv také na plodnost. U jednotlivých nádorů je vždy třeba individuálně rozhodnout, jaký typ léčby bude zvolen. Pokud je to možné, lze v některých případech vybrat i takový způsob terapie, který má za cíl zachovat plodnost pacientky. Neméně důležité je také sledování pozdních následků a kvality života vyléčených dívek, stejně tak by se mělo myslet i na prevenci předčasné menopauzy.

(viv)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři