Klinické studie. Pro koho jsou určené a co mohou nabídnout?

Vývoj každého léku je dlouhým a náročným procesem, který někdy trvá i desítky let. Součástí tohoto procesu jsou klinické studie, jejichž cílem je ověření účinku a bezpečnosti léku na skupině dobrovolníků. Řada těchto studií testujících nové léčivé přípravky k léčbě rakoviny probíhá i v České republice. Jejich účastníci se tak mohou dostat k účinnému léku dříve, než bude uveden do běžné lékařské praxe.

Co jsou klinické studie?

Vývoj každého léku začíná experimenty v laboratořích, poté je bezpečnost léku testována na zvířatech, a pokud se lék prokáže jako dostatečně bezpečný a účinný, přichází na řadu otestování účinnosti na skutečných pacientech. Tento proces většinou trvá několik let. Současný výzkum přitom klade vysoký důraz na bezpečí pacientů. Je pravda, že během jednotlivých fází testování se mohou objevit závažné nežádoucí účinky spojené s podáváním léků, většinou se však jedná o jednotky případů v rámci stovek až tisícovek léčených pacientů.

  • Účast v klinických studiích je vždy dobrovolná, pacient uděluje souhlas se vstupem do studie po získání veškerých dostupných informací ohledně účinků i možných rizik testovaného léku. Souhlas s účastí je přitom možné kdykoliv odvolat a ze studie vystoupit.
  • Klinické studie jsou šancí, jak se dostat zadarmo k moderní léčbě dlouhou dobu před tím, než bude uvedena do běžné lékařské praxe.

Pro koho jsou určené?

Klinické studie se provádějí pro různé onkologické diagnózy a stadia onemocnění. Obecně jsou určené pro pacienty, u kterých například standardní léčba nepřináší dostatečný efekt nebo mají zájem vyzkoušet novou slibnou léčbu. Aby klinické studie měly dostatečnou vypovídací hodnotu, jsou velmi přísně řízené. Kritéria pro vstup do studie mohou zahrnovat například předchozí neúspěšnou léčbu běžnými léky, určitý typ nádoru nebo přítomnost specifických genových mutací v nádoru, které ovlivňují odpověď na běžnou léčbu.

Jak se přihlašuje do klinické studie?

Klinické studie v České republice obvykle probíhají ve specializovaných léčebných centrech, takzvaných komplexních onkologických centrech a dětských onkologických centrech. Lékaři většinou vhodné pacienty informují o existenci probíhající studie a popřípadě jim nabídnou účast. Vyhledat si konkrétní probíhající klinické studie v České republice ale můžete i na vlastní pěst. Jejich seznam lze například nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to konkrétně na tomto odkazu. Následně se sami můžete obrátit na onkologické centrum, ve kterém výzkum probíhá. O případném zařazení do studie však rozhoduje vždy pouze lékař, který je seznámen s jejím protokolem.

(holi)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři