Kouření a rakovina aneb Nejde jen o plíce

Vztah mezi kouřením a nádorovými onemocněními je díky dlouholetým výzkumům poměrně jasný. Kouření je tím nejvýznamnějším rizikovým faktorem rakoviny, který můžeme sami ovlivnit. Za celé dvacáté století má na svědomí více 100 miliónů životů. Pokud bude současný trend nadále pokračovat, bude kouření podle Světové zdravotnické organizace ve 21. století zodpovědné až za miliardu úmrtí. Navíc se v souvislosti s kouřením nejedná pouze o rakovinu plic.

O jaké typy rakoviny se jedná?

Více než čtyři z pěti případů rakoviny plic jsou způsobené inhalací tabákového kouře. V České republice patří plicní nádory mezi nejčastější rakovinová onemocnění jak mužů, tak žen. U žen jejich výskyt navíc dlouhodobě stoupá. Nejúčinnější prevencí je přitom právě včasné zanechání kouření.

Přes zažité představy nejde ale zdaleka jen o plíce. Kouření navíc zvyšuje riziko dalších 13 druhů nádorových onemocnění, a to:

  • hrtanu (hlasivek),
  • jícnu,
  • dutiny ústní a hltanu,
  • nosu a nosních dutin,
  • žlučníku,
  • slinivky břišní,
  • ledvin,
  • jater,
  • žaludku a střeva,
  • vaječníků a děložního čípku.

Mimo jiné existují studie, které potvrzují vliv kouření na vznik leukémií a rakoviny prsu.

Ne všichni kuřáci onemocní

Někteří nyní namítnou, že znají kuřáky, kteří se dožili vysokého věku ve zdraví a spokojenosti. A naopak že znají jiné lidi, kteří v životě nepotáhli z cigarety, a rakovinou přesto onemocněli. Kouření neznamená stoprocentní jistotu, že rakovinou onemocníte, výrazně ale zvyšuje pravděpodobnost, že se tomu tak stane. Faktem je, že polovina všech kuřáků zemře na rakovinu či jiné nemoci spojené s kouřením. Polovina z nich bohužel umírá již mezi 35 a 69 lety věku.

Čím je kouření tak nebezpečné?

Kouř cigaret obsahuje přes 70 různých chemikálií, které jsou považovány za kancerogeny, tedy látky vyvolávající rakovinu. Při jejich vdechnutí se dostávají nejdříve do plic a potom krví do celého těla, kde mohou působit na DNA buněk a měnit jejich genetickou informaci. Poškozením genů dochází k nekontrolovanému dělení buněk a tím vzniku nádoru.

Přestat má smysl

Díky odhalení, za co všechno je kouření zodpovědné, je čím dál větší důležitost kladena na osvětu veřejnosti a upozornění na všechna nebezpečí, která z kouření vyplývají. Za posledních 50 let se počet kuřáků v západní Evropě snížil o polovinu. Česká republika bohužel za Evropskou unií zaostává, počet kuřáků tu klesá jen velmi pomalu. Naopak se zvyšuje počet mladých žen, které s kouřením začínají.

(jez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři