Léky užívané po transplantaci ledvin riziko vzniku rakoviny nezvyšují

Lidé, kteří podstoupili výše uvedenou operaci, mají zvýšené riziko rakoviny ve srovnání s ostatní populací. Vědci se domnívali, že je to dáno léky, které pacienti po tomto zákroku musejí užívat. Ukázalo se ale, že tomu tak není.

Lidé, kteří podstoupili výše uvedenou operaci, mají zvýšené riziko rakoviny ve srovnání s ostatní populací. Vědci se domnívali, že je to dáno léky, které pacienti po tomto zákroku musejí užívat. Ukázalo se ale, že tomu tak není. 

Imunita na uzdě

Hlavní roli v životě člověka po transplantaci hrají kromě darovaného orgánu též imunosupresiva. Co to vlastně je?

  • Jsou to léky, které obecně oslabují imunitu, a je nutné užívat je po transplantaci ledviny dlouhodobě.
  • Brání tomu, aby imunita příjemce ničila transplantovanou ledvinu. Tělo nový orgán totiž vnímá jako něco "cizího" a podobně jako bakterie a viry, které jsou také "cizí", se ho snaží zničit.
  • Tento proces sice postupně probíhá i tehdy, pokud člověk imunosupresiva užívá, ale je díky nim mnohem pomalejší. Proto lidem, kteří podstoupí transplantaci ledviny v mladém věku, často jeden orgán "nevydrží" a musí podstoupit retransplantaci.

Polovina pacientů v ohrožení 

Vědci sledovali po dobu 20 let téměř 500 pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny. Ti byli rozděleni do několika skupin podle imunosupresiv, která užívali – existují totiž různé látky využívané s tímto efektem. Téměř u poloviny sledovaných pacientů se během 20 let objevilo zhoubné onemocnění, nejčastěji to byla rakovina kůže. Nebyl ale významný rozdíl mezi počtem onemocnění rakovinou v závislosti na užívaných lécích.

Hlídejte se!

Dle posledních statistických čísel onemocní v České republice rakovinou každý třetí občan. Přestože se již zhruba polovina lidí vyléčí, i tak je rakovina příčinou úmrtí zhruba u čtvrtiny zemřelých. Zdánlivý nesoulad čísel je dán tím, že někteří jedinci prodělají rakovinu několikrát za život. U většiny nádorů jsou dobře známé alespoň některé rizikové faktory – často je to kouření, nezdravá strava a rodinná zátěž. U mnoha typů rakoviny navíc existují preventivní programy. Proto dbejte na své zdraví a při jakýchkoli pochybnostech se nechte raději včas vyšetřit. Důležité jsou pravidelné prohlídky, především praktickým lékařem a gynekologem, kdy je možné objevit i zdánlivě malé odchylky ve zdravotním stavu. 

(vesa)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři