Mám rakovinu, co teď?

Zpráva o onkologickém onemocnění nečekaně zasáhne pacienta i jeho blízké a do života přinese zásadní změny. Neexistuje univerzální způsob, jak se s novou realitou vyrovnat. Doporučení odborníků však mohou pomoci tuto náročnou situaci lépe zvládnout.

Život se mění od základů

Onkologická diagnóza ovlivní nejen naše zdraví, ale také ekonomickou situaci, vztahy v rodině, práci, plány nebo záliby. S onemocněním současně přichází silná vlna emocí. Úvodní šok střídá popření, hněv, smutek či bezmoc. Takový průběh je přirozený, postupně by však měl vyústit v přijetí nové životní reality a odpovědný přístup k léčbě. Současně bychom ale neměli zcela zapomenout ani na naše další role, vztahy nebo závazky. Důležité je snažit se zůstat aktivní tak, jak je to v danou chvíli možné. Podle informací psychologů se nám těžkosti spojené s vážnou nemocí budou snáze překonávat, pokud:

  • jsou kolem nás lidé, kterým si můžeme říci o pomoc,
  • věříme, že i když je situace náročná, stále je zvládnutelná,
  • jsme aktivní a vzdorujeme nemoci,
  • udržujeme si v rámci možností určitý nadhled,                                              
  • věříme lékařům a jsme přesvědčení, že naše léčba je v dobrých rukou. 

Psychická kondice může podpořit léčbu

Rakovina je běh na dlouhou trať. Proto je důležité o sebe pečovat a zaměřit se na věci, které nás posilují psychicky a dodávají nám energii. Naše zdraví je s psychikou úzce propojené. Pokud mozek spustí stresovou reakci, dojde k uvolňování tzv. stresových hormonů. Ty mohou negativně ovlivnit náš imunitní systém a další tělesné pochody. Stres je v náročných situacích přirozený, neměl by nás však dlouhodobě ovládnout. Proto je vhodné déletrvající napětí odbourávat a omezit tak jeho negativní dopad na naše tělo.

Každý stresu čelí vlastním způsobem, pomáhá pohyb, pobyt v přírodě, uvolnění a relaxace, spánek, hudba, tanec, smích nebo podpora blízkých. Odborníci také radí brát věci tak, jak jsou, a příliš neplánovat. To však nemusí být vždy snadné, a pokud se nám nedaří se stresem účinně vypořádat, je zcela namístě vyhledat odbornou konzultaci u psychologa. Onkologickým pacientům mohou pomoci také přednášky z cyklu #MysliProtiRakovine, pořádané Českou onkologickou společností.

Kdo pomůže vyřešit praktické záležitosti?     

Diagnóza onkologického onemocnění pravděpodobně ovlivní také sociální situaci nemocného a jeho rodiny. Pacienti často nejsou schopní během léčby pracovat. O jedince, který byl vždy rodinnou oporou, je najednou třeba pečovat. Většinou musíme řešit také výpadek financí. Ale zorientovat se ve všech legislativních úpravách souvisejících s podporou, pracovní neschopností, invalidním důchodem, sociálními nebo zdravotními službami není snadné. Poradit může zkušený sociální pracovník, který pomůže ošetřit administrativní a legislativní náležitosti a současně bude prosazovat pacientovy zájmy. Odborné sociální poradenství bezplatně poskytuje ve svých centrech například občanské sdružení Amelie. Rodiny s dětmi, které vážná nemoc zahnala do tíživé životní situace, mohou požádat o finanční pomoc nadaci Dobrý anděl.         

Nemoc si často žádá změnu životosprávy 

Mnoho pacientů po zjištění onkologického onemocnění přehodnocuje svůj dosavadní život a snaží se žít jinak, lépe. Lidé začnou dbát o svůj zdravý životní styl, vyhýbají se stresu, věnují se více pohybu. Pro boj s nemocí je podstatná také regenerace a kvalitní spánek, na který však rakovina může mít negativní vliv. Problémy s usínáním, probouzením během noci, časným buzením nad ránem nebo dalšími projevy nespavosti řeší kolem 70 % onkologických pacientů. Nekvalitní spánek má přitom neblahý vliv na naši imunitu, zvyšuje riziko nadváhy, cukrovky nebo dýchací obtíže, zvyšuje se i riziko nehod. Spánek můžeme podpořit souběhem pohybu, relaxace a spánkové hygieny. Lékař případně může navrhnout i farmakologické řešení a úlevu může přinést i kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na nespavost, případně další intervence psychologa či psychoterapeuta. O radu mohou pacienti požádat také například v psychoonkologické poradně zastřešené členy Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP.

Překonaná nemoc může posílit   

Období prožité s onkologickým onemocněním paradoxně může s odstupem času do života přinést i pozitivní změny. Podle psychologů některé z žen, jež prošly rakovinou prsu, uvádějí, že se po své zkušenosti spojené s onkologickým onemocněním cítí v mnoha aspektech silnější, a nemoc dokonce vedla k jejich osobnostnímu růstu.

(nik)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři