Metastázy aneb Když se nádor začne šířit

Už samotné slovo metastázy zní děsivě. Jde o stav, kdy původní nádor zakládá nová, druhotná ložiska. Je to sice problém, ale pořád ještě řešitelný. Pojďme si o něm říci více.

Metastázy jsou druhotná ložiska rakoviny. Vznikají tak, že se část nádoru nebo i jednotlivé buňky oddělí od prvotního, původního ložiska a putují na jiné místo, kde založí nový nádor. Ten má při zkoumání pod mikroskopem obdobný vzhled jako prvotní tumor a do jisté míry i jako zdravý orgán, kde vznikl.

Nádorové částečky nejčastěji cestují mízou nebo krví. Pokud se vydají na cestu mízními cévami, mohou vytvořit ložisko ve spádových mízních uzlinách, které fungují jako filtr. V krevním řečišti však takové „filtrovací stanice“ chybí, a proto neexistuje nic, co by buňky včas zarazilo. Mohou odputovat prakticky kamkoli.

Jak škodí druhotná ložiska

  • Nádor se vždy jmenuje podle svého prvotního ložiska, ať jsou metastázy umístěny kdekoli. Jestliže se druhotná ložiska objeví např. v játrech, nenazýváme je rakovinou jater. Jedná se o jaterní metastázy daného nádoru (např. karcinomu tlustého střeva).
  • Metastázy narušují funkci orgánu, ve kterém vyrostly. Někdy poměrně málo, ale jindy výrazně, takže mohou samy o sobě svého nositele usmrtit.

Někdy je metastáza nalezena dřív než prvotní ložisko. A jindy není původní nádor objeven vůbec. Stává se to třeba u rozesetých nádorů. Tyto tumory nemají pevné obrysy, ale vypadají jako primitivní neforemné buňky, které spolu nemají zdánlivě nic společného a ničemu se nepodobají. Určit původní ložisko nebo jednoznačně říct, že toto ložisko zaniklo a jsou přítomny pouze metastázy, někdy není možné.

Úplně špatná zpráva? Ne

Metastázy obecně znamenají, že nádorové onemocnění pokročilo. Naopak dokud se neobjeví, bývá velká šance na úplné uzdravení. Úplné zotavení je možné i při jediné metastáze, která se dá vyoperovat. Ale když je druhotných ložisek víc a zasahují životně důležité orgány, je už kompletní uzdravení mimo možnosti medicíny. Další léčba se pak soustředí na prodlužování a zkvalitňování života. To však automaticky neznamená špatnou zprávu, protože některé nádory lze „krotit“ dobře a dlouho. Celková délka života nemocného pak může být srovnatelná s populačním průměrem.

(pez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři