Nová léčba rakoviny ledvin: v hlavní roli kmenové buňky

Objev kmenových buněk ovlivnil odhad dalšího vývoje mnoha závažných onemocnění. V současné době je léčba užitečná hlavně pro jedince s nádory krvetvorné tkáně. Experimenty ale ukazují, že kmenové buňky mohou pomoci i při rakovině ledvin. Zdá se, že nemocným se tak blýská na lepší časy.

Smutné prvenství

Česká republika zaujímá první příčku v celosvětovém výskytu zhoubných nádorů ledvin. Proč tomu tak je? Na otázku zatím neexistuje žádná uspokojivá odpověď. Mezi prokázané rizikové faktory karcinomu ledvin patří kouření a obezita. To však ani zdaleka nevysvětluje smutné prvenství naší země. Ročně se objeví přibližně 27 nových případů na 100 tisíc obyvatel, přičemž téměř polovina jedinců chorobě podlehne. Léčba je také poměrně svízelná. Pokud se nádor projeví v časných stadiích růstu, nejčastěji bolestmi břicha nebo močením krve, lze ho poměrně úspěšně chirurgicky odstranit. Pokročilé bujení ale často nereaguje na chemoterapii ani imunoterapii, tedy léčbu s využitím obranných mechanismů imunity. Velká část pacientů proto zemře do jednoho roku od stanovení diagnózy.

Nová naděje

Kmenové buňky představují možnost obnovení zdraví lidského organismu. Díky svým schopnostem množení a postupné specializace nahrazují staré a mrtvé buňky lidského těla. Nalezneme je kupříkladu v kůži, trávicím traktu nebo kostní dřeni. Jejich úžasné vlastnosti jsou v hledáčku mnoha vědeckých týmů po celém světě. Američtí lékaři je nyní úspěšně vyzkoušeli i v léčbě nádorů ledvin. Do experimentálního výzkumu bylo zapojeno 19 pacientů s pokročilým nádorovým bujením. Díky terapii kmenovými buňkami téměř polovina z nich přežila více než rok od stanovení diagnózy. U tří jedinců léčba nádor dokonce úplně potlačila.

Jak léčba funguje?

  • V první fázi dochází k potlačení imunitního systému nemocného. Tím se připraví terén pro transplantaci kostní dřeně od příbuzného.
  • Kostní dřeň je na kmenové buňky velmi bohatá. Transplantace se provádí vpichem buněk kostní dřeně do žilního systému. Buňky putují cévami do kostní dřeně nemocného, kde se usadí a začnou se množit.
  • Postupem času se z kmenových buněk vytvoří prakticky nový imunitní systém, který rozpoznává a zabíjí nádorové buňky. Lékaři tuto techniku s velkým úspěchem používají při léčbě leukémií. V případě „pevných“ nádorů se však jedná o první úspěch.
  • Léčba má bohužel i svá úskalí. Prvním z nich jsou komplikace při transplantaci kostní dřeně. Potlačení krvetvorby a imunitního systému přináší především riziko smrtelných infekcí a nezastavitelného krvácení. Nádorové onemocnění také nesmí postupovat příliš rychle, kmenovým buňkám totiž nějakou dobu trvá, než vytvoří nový imunitní systém.

Prodloužení života nemocného však zcela převažuje nad případnými riziky. Z tohoto důvodu vědecké týmy po celém světě zkoumají vliv terapie kmenovými buňkami na ostatní typy „pevných“ nádorů. V současnosti nám tak nezbývá než čekat, co přinese blízká budoucnost.

(holi)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři