Odhalte rakovinu včas! Metody screeningu a prevence se stále zpřesňují

Onkologické onemocnění patří v Evropě k nejčastějším příčinám úmrtí. Léčba slaví v poslední době velké úspěchy a prognóza se pro mnohé typy onemocnění rapidně zlepšuje. Do velké míry se pod tyto úspěchy podepisují i možnosti časné diagnózy a zvýšený zájem populace o své zdraví.

Onkologický screening

Screening znamená celoplošné vyšetření určité části populace s cílem zachytit začínající příznaky nemoci ještě před jejím plným vypuknutím. Vyšetřuje se právě ta část osob, u které je zvýšené riziko výskytu této nemoci. Pro screening musí být k dispozici relativně jednoduchá a levná metoda, která je uplatnitelná v široké praxi. V současnosti je z onkologických onemocnění zavedeno testování pro kolorektální karcinom (postihující tlusté střevo a konečník), karcinom čípku děložního a karcinom prsu.

Střevo se musí hlídat

ČR je ve výskytu kolorektálního karcinomu mezi evropskou špičkou. Protože je riziko nástupu nemoci hlavně ve vyšším věku, na vyšetření se zvou osoby starší 50 let. Testuje se dvojím způsobem. Pro osoby od 50 do 54 let se jednou ročně doporučuje vyšetření TOKS – test okultního (skrytého) krvácení do stolice. Metoda spočívá v odběru vzorku stolice pacientem a v následném prokazování krve v ní. Pozitivní výsledek jenom poukazuje na potřebu zvýšené opatrnosti, neznamená to hned potvrzení rakoviny. Pro to jsou potřeba další testy. Od 55 let je pak doporučováno preventivně absolvovat jednou za 10 let kolonoskopické vyšetření. Také je ale možné ve dvouletém intervalu pokračovat v TOKS.

Gynekologické kontroly jsou základ

Screening karcinomu děložního čípku je součástí každoročního gynekologického vyšetření. Čípek (neboli cervix) je spodní část dělohy, která je viditelná speciálním zařízením (kolposkopem). Gynekolog je schopný ze zvětšeného obrazu čípku zhodnotit jeho stav a riziko nádorového procesu. Při gynekologické prohlídce se provádí také stěr z cervixu. Ten se pak analyzuje v laboratoři pod mikroskopem. Z charakteru buněk je možné posoudit stav čípku a riziko vzniku karcinomu.

Kontrola prsů není zbytečná

Screening pro karcinom mléčné žlázy se provádí mamograficky. Mamograf je speciální rentgen, který umožňuje zobrazení prsu ve dvou směrech. Karcinom prsu je nejčastější příčinou onkologického úmrtí žen ve věku 20 až 54 let. Vyšetření se doporučuje pravidelně ve dvouletém intervalu u žen mezi 45 a 69 lety. Testování mladších žen však není možné kvůli technické limitaci metody, u nich se proto využívá ultrazvuk.       

Uvedené programy jsou plně hrazené pojišťovnou a účinně zvyšují záchyt cílových onemocnění v jejich rané fázi. Právě časná diagnóza je důležitá pro úspěšnou léčbu. Navzdory tomu však účast na těchto vyšetřeních stále není dostatečná.

Další preventivní opatření

Na výše uvedené programy vás upozorní váš lékař či pojišťovna v rámci adresných pozvánek občanům. Na co dalšího můžete dbát sami?    

  • Preventivní prohlídky. Není radno je podceňovat, protože při kontrole může lékař odhalit symptom začínajícího onemocnění (třeba i onkologického), které by jinak zůstalo skryto. Paradoxně právě z tohohle má hodně lidí strach. Neuvědomují si však, že časná diagnóza bývá extrémně důležitá pro úspěch léčby.    
  • Rodinné riziko. Vyšší výskyt onkologických onemocnění ve vaší rodině může znamenat i větší nebezpečí vzniku podobné nemoci u vás. Situaci můžete konzultovat se svým praktickým lékařem, který často nabídne preventivní vyšetření.    
  • Samovyšetřování. Při správném samovyšetření varlete nebo prsu je někdy možné najít různé hmatné bulky. Není potřeba se hned lekat, protože často (hlavně u prsu) jde o hormonálně podmíněné neškodné útvary. Je však důležitá jejich diagnostika lékařem.
  • Kontrolní vyšetření. Pokud máte vy nebo váš praktik podezření na možnou přítomnost rakoviny nebo vyšší riziko jejího vzniku, je možné udělat vyšetření, které přinese podrobnější informace. Příkladem je nízkodávková výpočetní tomografie plic (LDCT) u dlouhodobých kuřáků nebo horníků, kteří mají zvýšené riziko rakoviny plic.       

O své zdraví je třeba pečovat a hlídat si ho. Prevence je podstatnou součástí péče a umožňuje nalézt onemocnění ještě v raném stadiu vývoje. To je výhodné, protože časná léčba má často lepší prognózu. Umožňuje také nasadit méně agresivní terapii, což pro pacienta znamená méně vedlejších příznaků.

(mpr)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři