Paliativní léčba dokáže nejen zkvalitnit, ale i prodloužit život

Paliativní medicína má své nezastupitelné místo v péči o pacienty, kteří se potýkají s nevyléčitelným typem rakoviny. Až doposud se vědělo, že tento typ medicíny sice neléčí, ale dokáže nemocným významně ulevit od bolesti.

Paliativní medicína má své nezastupitelné místo v péči o pacienty, kteří se potýkají s nevyléčitelným typem rakoviny. Až doposud se vědělo, že tento typ medicíny sice neléčí, ale dokáže nemocným významně ulevit od bolesti. Nový výzkum ovšem ukazuje, že by mohla mít vliv i na prodloužení života těchto pacientů.

Paliativní medicína je…

Ať už se to nazývá léčbou, nebo péčí, podstatné je slovo paliativní. Znamená celkovou péči o nemocné, u kterých jejich nemoc dospěla do takového stadia, že se již nedá vyléčit. Týká se to tedy především nemocných rakovinou. Nejdůležitější je léčba bolesti a jiných symptomů: například zvracení, poruch spánku, dechových obtíží atd. V rámci celkové péče pak i řešení psychických, sociálních nebo duchovních problémů nemocných i jejich nejbližších. Podílí se na ní tedy lékaři, sestry, sociální pracovníci či kaplani. V České republice se této péči věnují zejména v hospicích.

Paliativní léčba prodlužuje život

Dosud tedy paliativní medicína zajišťovala především důstojnost konečné fáze života nevyléčitelně nemocného člověka. Její přínos je ale možná větší, než se dosud lékaři domnívali. Na příkladu rakoviny plic (nádoru s nejvyšší úmrtností) totiž lékaři prokázali význam paliativní péče nejen pro pacientovu kvalitu života a pohodlí v jeho posledních měsících. Její pozitivní vliv se ukázal i ve schopnosti prodloužit nemocnému život. Výsledky takové studie byly publikovány v New England Journal of Medicine, jednom z nejprestižnějších medicínských časopisů.

Pacienti s určitým typem rakoviny plic běžně nepřežívají déle než 12 měsíců. Těm, kterým byla poskytnuta právě paliativní péče, se délka života prodloužila o dva měsíce oproti jedincům bez paliativní péče.

Výzkum vlivu paliativní péče na stav nemocných mimo jiné odhalil, že:

  • skupina s paliativní péčí uváděla lepší kvalitu života, naopak skupina se standardní péčí její zhoršování,
  • ve skupině s paliativní péčí trpělo o polovinu méně nemocných depresí, dávky antidepresiv byly přitom v obou skupinách stejné,
  • přesná délka přežití v paliativní péči byla 11 měsíců, ve standardní péči pak 9 měsíců,
  • pacienti se standardní péčí častěji odmítali případnou resuscitaci k obnovení života.

Zbývá tedy prokázat, že totéž platí i u jiných nádorových onemocnění v posledním stadiu.

(ercp)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři