Pozor na radon! Způsobuje rakovinu plic

Česká republika má kvůli svému geologickému podloží jednu z nejvyšších koncentrací radonu v obytných prostorách na světě. Co to pro obyvatele znamená a jaká rizika to přináší?

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Jeho přítomnost je proto bez přístrojů neodhalitelná. Vzniká rozpadem radioaktivních prvků, zejména uranu, které se nacházejí v geologickém podloží. Zároveň je sám radioaktivní. To znamená, že po určitém čase se rozpadá na prvky jiných, menších atomů. Při tomto procesu se uvolňuje radioaktivní záření.

Množství kolísá

Existuje víc „typů“ (izotopů) radonu. Co se zdraví týká, je nejzásadnější radon-222. Číslo za názvem popisuje počet částic (nukleonů) v jádře, čímž udává i celkovou velikost atomu. Množství radonu uvolněného do prostředí závisí na složení a konzistenci horninového podloží na daném místě. Především jde o obsah již zmiňovaného uranu. Asi ⅔ území ČR tvoří horniny vyvřelé a přeměněné, přičemž oba typy se vyznačují relativně vysokým obsahem radonu-222. Hornina a i množství vody v ní ovlivňují také průnik atomů radonu z podzemí na povrch. Proto může jeho koncentrace silně kolísat i na velmi malém území.

Příjem probíhá dýcháním  

Radon představuje po kouření druhou nejčastější příčinu rakoviny plic. Jako plyn při dýchání volně přechází do plic, odkud je výdechem opět vypuzen. Pokud se ovšem v těle rozpadne, uvolní se kromě záření taky další radioaktivní částice: polonium-214 a polonium-218. Jedná se o pevné látky, které se můžou v dýchacím ústrojí zachytit. Při jejich rozpadu vzniká nebezpečné alfa-záření, které může škodit buňkám. Polonium vzniklé rozpadem radonu ve vzduchu se taky může uchytit na částicích prachu. Po jejich vdechnutí opět zůstávají tyto atomy v plicích, kde se rozpadají a poškozují okolí.

Proč radon škodí?

Záření, které radioaktivní částice uvolňují, interaguje s různými součástmi buňky. Kupříkladu může poškodit její genetickou informaci. Pokud buňka není schopna vadnou část opravit, může to vést k její smrti. Větší problém nastává, když je poškozen gen regulující dělení buňky. Ta pak může ztratit nad tímto procesem kontrolu, čímž z ní vznikne buňka nádorová. Když se tělo není schopno nádorových buněk zbavit, můžou se pomnožit a vzniká rakovina plic.

Důležitý monitoring

Při odhadování zdravotního rizika závisí kromě velikosti dávky záření také na době, po kterou mu je osoba vystavena. Poměrně velkou část života trávíme ve svých domovech. Proto platí pro obytné (i jiné) prostory normy, které regulují maximální množství radonového záření. Při stavbě nových budov je na daném území nezbytné změřit koncentraci radonu. Existují také ale opatření, která umožňují množství radonu v již postavených stavbách snížit.

(mpr)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři