Praktický slovníček pojmů související s léčbou rakoviny

Ablace, biopsie, mutace, remise či resekce. Pojmy související s diagnózou a léčbou zhoubných nádorů mohou zamotat hlavu nejenom laikům, ale také odborníkům. Chcete znát významy nejčastějších termínů užívaných v onkologii? Pak je právě pro vás připraven následující slovníček.

Základní pojmy

Tumor – označení pro chorobné zduření tkáně, může se jednat o zhoubný či nezhoubný nádor, ale také o infekci.

Benigní – nezhoubný nádor, který roste pomalu, neprorůstá do okolních tkání a nezakládá metastázy.

Maligní – zhoubný nádor, který roste rychle, může prorůstat do okolních tkání a rozšiřovat se po těle pomocí metastáz.

Cysta – ohraničená dutina vyplněná tekutinou, může být projevem zhoubného nádoru, ale také jiných onemocnění.

Rakovina – obecný a starší název pro zhoubné nádory.

Prekanceróza – změny v buňkách a tkáních, které se mohou vyvinout ve zhoubný nádor.

Karcinom – zhoubný nádor vznikající z buněk kožního povrchu nebo z buněk slizničních a žlázových povrchů.

Sarkom – označení pro zhoubný nádor vznikající z vazivové tkáně, tedy ze svalů, vaziva, chrupavek a kostí.

Karcinogen (kancerogen) – látka, která má schopnost vyvolat vznik nádoru, například látky obsažené v tabákovém kouři.

Lymfatické uzliny – malé uzlíky, které jsou součástí imunitního systému a mohou se stát cílem metastáz.

Sentinelová uzlina – první uzlina, přes kterou protéká lymfa z určitého orgánu, bývá jako první postižena metastázami.

Lymfedém – otok vzniklý městnáním mízy (lymfy), například lymfedém horní končetiny po odstranění lymfatických uzlin v podpažní jamce.

Metastázy – rozsev zhoubného nádoru po těle v podobě dceřiných buněk nádoru.

Alopecie – ztráta vlasů, například v důsledku chemoterapie.

Mutace – změna v genetické informaci nádoru.

Diagnostika nádorů

Biopsie – odběr tkáně k vyšetření pomocí jehly nebo chirurgickým zákrokem.

Core-cut biopsie – jedna z metod biopsie pomocí silné jehly k odebrání většího množství celistvé tkáně.

Punkce – získání tekutiny nebo tkáně k vyšetření pomocí injekční stříkačky.

Histologické vyšetření – mikroskopické vyšetření tkání a orgánů, jehož cílem je zjištění povahy nádoru.

CT vyšetření – zobrazovací metoda, která využívá rentgenové záření, kdy se výsledný obraz získává matematickou rekonstrukcí řady rentgenových projekcí pořízených z různých úhlů.

Mammografie – speciální rentgenové vyšetření prsu, sloužící k časnému záchytu zhoubných nádorů.

PET (pozitronová emisní tomografie) – jedná se o vyšetření sloužící k posouzení rozsahu nádoru v těle pomocí radioaktivní látky vpravené do organismu. Na obdobném principu funguje také scintigrafie.

Onkomarker – látky, které se uvolňují z nádoru a volně kolují v krvi, mohou sloužit k záchytu onemocnění a sledování úspěšnosti léčby.

Grading – mikroskopické určení stupně vyzrálosti nádoru, slouží ke zhodnocení povahy nádoru.

Staging – soubor testů a vyšetření, který slouží k posouzení rozsahu onemocnění a zařazení do určitého stadia.

Léčba nádorů

Kurativní léčba – léčba, jejímž cílem je dosáhnout úplného vyléčení.

Adjuvantní léčba – léčba po základní léčebné metodě (chirurgické a radioterapeutické nebo po chemoterapii), jejímž cílem je zničit mikroskopické zbytky choroby nebo nezjistitelné metastázy (mikrometastázy).

Paliativní léčba – péče o pacienty v posledním stadiu rakoviny, jejímž cílem není vyléčení, ale zlepšení kvality života a tlumení příznaků onemocnění.

Ablace – odstranění orgánu či části těla, nejčastěji se používá v souvislosti s odstraněním prsu (také mastektomie).

Resekce – vyříznutí části orgánu nebo tkáně s nádorem.

Exenterace – odstranění obsahu v určité anatomické oblasti, například mízních uzlin v podpažní jamce při karcinomu prsu.

Cytostatika – léky, které mají za úkol ničit nádorové buňky v organismu, ovšem poškozují i zdravé buňky.

Cílená léčba – moderní způsob léčby ovlivňující specifické pochody především v nádorových buňkách.

Chemoterapie – léčba pomocí cytostatik.

Radioterapie – léčba ozařováním.

Kvadrantektomie – chirurgické odstranění čtvrtiny prsu, tedy jednoho kvadrantu.

Průběh onemocnění

Remise – vymizení všech známek onemocnění včetně nálezu na zobrazovacích vyšetřeních a normalizace laboratorních vyšetření, nemusí se jednat o úplné vyléčení, protože mohou přetrvávat ložiska nádoru, která nelze pomocí standardních vyšetření zjistit.

Relaps – znovuobjevení se nádoru po období remise.

Recidiva – znovuobjevení se nádoru po jeho úplném vyléčení.

Rezistence – pojmenování pro hmatnou bulku nebo odolnost nádoru vůči léčbě.

Progrese – zhoršení onemocnění.

Prognóza – předpokládaný průběh onemocnění.

(holi)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři