Předcházet a včas nacházet – buďte před rakovinou o krok napřed!

Rakovina je strašákem dnešní doby. V průběhu života se s ní setká každý třetí obyvatel Česka. Chcete-li se střetnutí s tímto nebezpečným protivníkem vyhnout, můžete preventivně podniknout řadu aktivních kroků.

Obrana na více frontách 

Slovo prevence vyjadřuje snahu předcházet něčemu nežádoucímu. Dnes se používá nejčastěji ve významu předcházení nemoci. U infekčních chorob se snažíme o zamezení přenosu mikrobů, které potíže vyvolávají. U nemocí onkologických je situace o poznání složitější. Svoji roli zde totiž hrají dědičné předpoklady, životní styl a prostředí i dostupnost zdravotní péče. Jak významné jsou tyto faktory? Odhady se mírně různí, nicméně panuje shoda v tom, že nejdůležitější roli hraje způsob života – ten se na zdraví populace podílí až 50 %. Součástí životního stylu je i působení mnoha rizikových faktorů, které mají vliv na vznik nádorového onemocnění. O primární prevenci hovoříme tehdy, když se snažíme předejít samotnému vzniku nemoci. Sekundární prevence je již cílené vyhledávání chorob u osob vystavených rizikovým faktorům. Snahou je zachycení nemoci v co nejranějším stadiu s nejlepší vyhlídkou na uzdravení. 

Očkování proti rakovině

Naše poznatky o rakovině se neustále vyvíjejí. Nicméně již nějakou dobu jsou známy základní zásady, jejichž dodržováním lze podstatně snížit riziko rozvoje této zákeřné nemoci. 

  • Vyhněte se tabáku. Kouření (aktivní i pasivní) cigaret, doutníků i dýmky stejně jako žvýkání tabáku vždy zvyšuje riziko rakoviny. Pokud kouříte, je důležité co nejdříve přestat, nebo kouření alespoň maximálně omezit.
  • Jezte zdravě. Ačkoliv výživové potřeby jsou individuální a existuje mnoho typů více či méně smysluplných diet, opět existují zásady, jichž se může držet většina populace. Jíst dostatek syrového ovoce a zeleniny, udržovat hmotnost v rozumných mezích, alkohol konzumovat pouze střídmě a nepřehánět to se zpracovaným (uzeniny, paštiky) a červeným masem.
  • Hýbejte se. K udržení zdraví stačí 150 minut středně intenzivní nebo 75 minut velmi intenzivní aerobní aktivity týdně.
  • Chraňte se před sluncem. Zejména v létě si dávejte pozor nejen na polední opalování. Nechávejte kůži odpočívat ve stínu nebo pod plážovým oblečením a nezapomínejte se mazat opalovacím krémem.
  • Zvažte očkování. Jelikož při vzniku některých typů rakoviny hraje roli předchozí napadení organismu virem, lze výskyt těchto typů nádoru snížit očkováním. Smysl má v tomto směru vakcinace proti viru hepatitidy B (HBV) nebo proti lidskému papillomaviru (HPV).
  • Omezte rizikové chování. Jde o další způsob, jak se bránit virovým infekcím. Kromě dvou již zmíněných také například HIV významně narušuje fungování imunitního systému a nahrává vzniku některých typů rakoviny. Sex s bariérovou ochranou a vyhýbání se sdílení jehel s uživateli drog by měly být samozřejmostí. 

Všímejte si svého těla

V současné době funguje mnoho kampaní podporujících preventivní prohlídky a vyšetření, jejichž cílem je co nejčasnější rozpoznání nemoci a zahájení léčby. Mezi nejdůležitější patří screening (cílené vyšetřování rizikové populace) na rakovinu prsu, děložního čípku, konečníku a tlustého střeva. Pokud se naplní naděje vkládané do těchto preventivních programů, mohla by díky nim úmrtnost na zhoubná nádorová onemocnění poklesnout v příštích 20 letech téměř o třetinu. Máte-li zájem o preventivní vyšetření, lze navštívit tyto stránky, kde se dozvíte řadu zajímavých informací a tipů:

Jste-li člověk, který nerad otálí, můžete se sekundární prevencí začít již nyní. Návod na samovyšetření varlat nebo prsů najdete na adrese http://www.prsakoule.cz/manual.html.

Poté, co jsme se v našich zeměpisných šířkách dokázali vypořádat s velkými infekčními epidemiemi, objevila se nová výzva v podobě zhoubných nádorových bujení. Zapojte se do boje i vy aktivním zlepšením životního stylu a účastí v preventivních programech. 

(marz) 

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři