Prognózu karcinomu prsu máme také ve svých rukou

V ČR si diagnózu karcinom prsu od svého lékaře každoročně vyslechne kolem 7200 žen, přibližně 1600 pacientek na ni umírá. Odhalení nádoru v méně pokročilém klinickém stadiu přitom výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby. Je důležité nepropásnout šanci na uzdravení. Zejména u mladších žen, které se častěji potýkají s agresivnějšími formami onemocnění, upozorňuje prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Prognóza se může zásadně změnit během jednoho roku  

Jak rychle může rakovina prsu u mladých žen postupovat, dokládá i příklad z praxe prof. Tesařové. Mladé mamince, třicátnici, lékaři diagnostikovali neinvazivní zhoubný karcinom. Žena měla v prsu nález na několika místech. Odborníci jí proto navrhli chirurgický zákrok, při kterém bylo třeba celý prs odstranit. Tato varianta léčby znamená sice bolestný zásah do vzhledu nemocné, ovšem s ohledem na stávající nález byla jedinou účinnou možností, jak nemoc bezpečně překonat. Operační zákrok by nemocnou pravděpodobně zcela vyléčil.

Pacientka se však rozhodla, že zákrok nepodstoupí. Odbornou lékařskou pomoc odmítla a svěřila se do péče léčitelky. Už po dvou měsících se její stav začal zhoršovat, objevily se otoky a zatuhnutí prsu, v místě původního nádoru se kůže vtahovala, pak se otevřela a začal vytékat sekret, který byl nejdříve čirý, postupně se zabarvoval krví. Následně se v podpažní jamce objevila zvětšená uzlina. Poté se stejné změny začaly projevovat i na druhém prsu. Trvalo však příliš dlouho, než žena svůj přístup k odborné pomoci přehodnotila. Do onkologické ordinace se vrátila až po roce od stanovení diagnózy. Bohužel, v nesrovnatelně horším stavu, s metastázami v kostech, játrech a plicích. Roční oddálení léčby tak dovedlo relativně snadno řešitelnou situaci do fáze, kdy už vyléčení nebylo možné.             

Přijdete-li včas, šance na uzdravení je velká 

Statistiky z institutu National Cancer Institute ukazují, že pokud je invazivní karcinom lokalizován pouze v prsu, má v USA šanci na 5leté přežití 99 % žen. V tomto stadiu je diagnostikováno 63 % pacientek s rakovinou prsu. U mladších žen (ve věku 15 až 39 let) je ale menší pravděpodobnost, že bude nemoc zachycena v časném stadiu. Roli hraje i fakt, že ženy jsou do screeningového programu zapojeny až ve vyšším věku. I proto je pro ně tak zásadní samovyšetření.   

Pokud už se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin, je podle amerických statistik pravděpodobnost 5letého přežití 86 %. Ale v případě, že nemoc pronikla i do dalších orgánů, šance na 5leté přežití klesá na 28 %.

K uvedeným statistikám je důležité dodat, že jsou založeny na průměrných hodnotách. Šance na uzdravení každé ženy závisí na mnoha individuálních faktorech. Prognózu ovlivňuje, jak je karcinom velký, kolik lymfatických uzlin je zasaženo, o jaký typ nádoru se jedná, jak rychle bude růst nebo jakým způsobem reaguje na léčbu.     

Ruce na prsa. Informace mohou zachránit život

Uvedená data dokreslují, jak zásadní význam prevence, včasná diagnostika a rychlé zahájení léčby mají. V ČR mohou ženy po 45. roce ve dvouletých intervalech zdarma absolvovat preventivní mamografický screening. Mladší ročníky by neměly podceňovat pravidelné samovyšetření prsů. Pro karcinom prsu paradoxně platí, že věk hraje spíše opačnou roli, než bývá u mnoha nemocí zvykem. „Čím je pacientka mladší, tím agresivnější typ nádoru většinou má. Nemoc rychleji postupuje a zkracuje se doba, která je pro úspěšnost léčby rozhodující,“ říká prof. Petra Tesařová.     

Důvody, proč se i přes nesporné přínosy včasné diagnózy některé ženy rozhodnou neakceptovat doporučení lékařů nebo zanedbají prevenci, mohou být různé, od strachu a zavádějících informací z nerelevantních zdrojů až po vliv jejich nejbližšího okolí. „S konkurencí mýtů, které se předávají zejména prostřednictvím internetu, je občas náročné bojovat,“ potvrzuje prof. Tesařová, která ženy s karcinomem prsu podporuje také dalšími aktivitami, mnohdy sahajícími nad rámec jejích profesních povinností. „Několikrát jsem se přesvědčila, že včasná relevantní informace může konkrétnímu člověku zachránit život. I proto jsme založili obecně prospěšnou společnost Dialog Jessenius, která informuje veřejnost o závažných onemocněních,“ říká onkoložka a zmiňuje projekt Ruce na prsa. Ten pomáhá zejména mladší ženy informovat o karcinomu prsu, instruovat je ke správnému samovyšetření a podporuje také účast žen v preventivních screeningových programech.

(nik)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři