Rakovina plic se týká i nekuřáků. Čím to je?

Spojitost mezi rakovinou plic a kouřením tabákových výrobků je dobře známá věc. Závažné nádorové onemocnění však může postihnout i lidi, kteří nikdy v životě nekouřili. Podle statistik se přitom nejedná o zanedbatelné číslo. Jak se rakovina plic u nekuřáků projevuje a co ji může způsobit?

Kouření není jediným viníkem

Kouření tabákových výrobků je bezpochyby největším rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny plic. Podle statistik však určitý podíl lidí onemocní rakovinou plic i v případě, že nikdy v životě nekouřili nebo je jejich kuřácké období statisticky zanedbatelné (méně než 100 vykouřených cigaret za život). Jaké jsou další rizikové faktory pro vznik rakoviny plic?

  • Pasivní kouření. Pobyt v zakouřeném prostředí zvyšuje riziko rakoviny plic, protože vydechovaný kouř obsahuje řadu rakovinotvorných látek. Podle vědeckých studií bylo například prokázáno, že ženy, které si vezmou kuřáky, mají téměř o třetinu zvýšené riziko vzniku rakoviny plic.
  • Radon. Jedná se o radioaktivní látku vznikající v podloží, jejíž zvýšená koncentrace se může v některých domácnostech vyskytnout. V České republice se přitom jedná o častý problém, zvýšené riziko zátěže radonem lze zjistit nahlédnutím do radonové mapy. Měření radonu v rizikových oblastech by mělo být prováděno v rámci projektů novostaveb i ve stávajících stavbách.
  • Chemikálie. Arzen, uran, azbest či dieselové výpary patří mezi látky způsobující nádorové bujení, tedy i rakovinu plic. Riziko se nejčastěji týká pracovníků s těmito chemikáliemi, ale také například při manipulaci se starými azbestovými střechami.
  • Znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší výfukovými plyny a dalšími zplodinami podle výzkumů také mírně zvyšuje výskyt rakoviny plic.
  • Onemocnění plic. Některá chronická onemocnění plic, mezi která patří například idiopatická plicní fibróza, také přispívají ke vzniku plicních nádorů. 
  • Vliv dědičnosti. Prakticky jediným neovlivnitelným faktorem jsou dědičné předpoklady pro vznik rakoviny plic. Jedná se o poruchy genů, které se dědí v rodinách s častým výskytem rakoviny plic.

Projevy jsou stejné

Rakovina plic se projevuje stejně u kuřáků i nekuřáků. Většinou se jedná o nespecifické příznaky, které mohou být také příznakem i jiného onemocnění. Nejčastěji jde o kašel, vykašlávání krve, bolest na hrudi, chrapot, obtíže při polykání, problémy s dýcháním v podobě dušnosti a zadýchávání, opakující se záněty průdušek a plic, únavu, bolesti svalů, nechutenství či úbytek na váze. Ačkoliv příznaky většinou vznikají pomalu a nenápadně, u nekuřáků bývají zachyceny dříve, protože nejsou maskovány chronickými obtížemi způsobenými kouřením.

Léčba a prognóza

U nekuřáků je častěji pozorován takzvaný adenokarcinom plic, který je u kuřáků nejméně častým typem rakoviny. Podle studií však nelze jednoznačně říct, zda je prognóza u nekuřáků lepší, nebo horší. Obdobně je tomu i v případě odpovědi na léčbu, která je podle studií obdobná u kuřáků i nekuřáků. Určitou naději v současnosti představují nově vyvíjené léky, které dokážou zacílit na specifickou genovou poruchu, která je u některých typů rakoviny plic pozorována.

(holi)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři