Rakovina prostaty je zákeřná. Nepřehlédněte signály!

Zhoubné bujení žlázy předstojné straší mnoho mužů. Přesto je jen málokterý ochotný sám z vlastní vůle jít k lékaři na kontrolu. Přitom dnes se již nabízí pestrá paleta možností, jak toto onemocnění vypátrat co nejdříve a v případě potřeby pak zahájit včasnou léčbu.

Předstojná žláza neboli prostata je orgán velikosti a tvaru kaštanu. Středem prochází močová trubice. Funkcí prostaty je tvorba tekutiny, která je součástí ejakulátu a pomáhá vyživovat spermie. Nemilá zpráva je, že tato žláza patří mezi orgány nejčastěji zasažené rakovinou. Jen v České republice byla v roce 2011 rakovina prostaty diagnostikována u téměř sedmi tisíc mužů. To představuje asi trojnásobný nárůst oproti roku 1990. Jak se toto nádorové onemocnění projevuje? Mezi možné příznaky se řadí:

  • problémy s močením (zmenšený průtok močovou trubicí),
  • krev v ejakulátu,
  • bolesti kostí,
  • erektilní dysfunkce. 

Jak zjistit stav prostaty 

O přínosech preventivního testování mužů bez zjevných příznaků (tzv. screeningu) se mezi odborníky stále vedou debaty. Zatím neexistuje jednoznačný závěr. Klady i rizika jednotlivých typů vyšetření konkrétně u sebe můžete probrat se svým lékařem. Mezi screeningová vyšetření řadíme kontrolu per rectum a stanovení krevní hladiny prostatického specifického antigenu (PSA). Při prohlídce per rectum nahmatá lékař žlázu přes stěnu konečníku. Zajímá ho zejména její struktura, velikost a tvar. PSA je bílkovina tvořená buňkami prostaty, jejíž zvýšená hladina v krvi může upozorňovat na přítomnost nádoru. 

Rozhoduje stupeň agresivity

Pokud screeningové vyšetření naznačí možnost rakoviny, přichází čas pro vlastní diagnózu. K té se obvykle užívá ultrazvuk (opět provedený přes stěnu konečníku) nebo biopsie, tedy odběr vzorku tkáně. V laboratoři tento vzorek pod mikroskopem prozkoumá patolog, který bude pátrat po rakovinných buňkách. Pokud na nějaké narazí, provede tzv. grading – tedy určí míru agresivity nádoru. Pro její posouzení se užívá tzv. Gleasonovo skóre. Nejnižší hodnota je 2 a znamená málo agresivní útvar, zatímco číslo 10 značí nádor velmi agresivní. 

Napoví rentgen i tomograf 

Součástí stanovení diagnózy je také určení rozšíření rakovinného procesu v těle (tzv. staging). Pokud má lékař podezření na rozsev do dalších orgánů, může k potvrzení své hypotézy využít tyto diagnostické metody:

  • ultrazvuk,
  • rentgen,
  • výpočetní tomografii (CT),
  • magnetickou rezonanci (MRI),
  • pozitronovou emisní tomografii (PET).

Pochopitelně člověk nemusí absolvovat všechny testy. Některé metody navíc nemusí být vhodné pro každého pacienta (např. magnetická rezonance je nepoužitelná u lidí s kardiostimulátorem nebo kochleárním implantátem).

Pozorovat, nebo operovat?

Jakmile jsou kontroly dokončeny, zařadí lékař nádor do jednoho ze čtyř stadií. Stadium I znamená časnou fázi, kdy je zasažena pouze malá ohraničená část prostaty. Stadium IV naopak znamená velmi pokročilý nádor, který se již rozšířil i do okolních orgánů, mízních uzlin, kostí nebo plic. Určení pokročilosti a rozšíření nádoru je důležité kvůli volbě odpovídající léčby. Řešení je celá řada, od pouhého pozorování a pravidelných kontrol u časných stadií až po chirurgické odstranění prostaty. Pozorujete-li tedy na sobě některé z možných příznaků tohoto druhu rakoviny, poraďte se se svým lékařem o možnosti provedení testů. 

(marz) 

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři