Řešení kostních metastáz je dvojího druhu

Bolest v kostech a vznik zlomenin patří mezi nejčastější projevy metastáz zhoubných nádorů do kostní tkáně. Metastázy v kostech přitom představují nepříznivé znamení, které značně komplikuje průběh a úspěšnost léčby.

Dceřiná ložiska neboli metastázy jsou projevem pokročilého nádorového bujení. Vznikají v případě, když nádorové buňky opouštějí původní oblast, ve které tumor vznikl. Buňky nádoru jsou do kostí nejčastěji přeneseny krevními cévami. Faktory, které rozhodují o volbě terapie, jsou následující:

  • typ nádorového bujení,
  • počet postižených kostí,
  • lokalizace metastáz,
  • míra poškození kostí,
  • druhy podstoupené léčby,
  • celkový zdravotní stav nemocného.

Rozhodující proces je velmi složitý a zcela závisí na konkrétních případech. Léčba může často zpomalit či zastavit růst kostních metastáz, úplné odstranění všech dceřiných ložisek je však velmi obtížné. V současnosti jsou k dispozici dva zásadní směry terapie a těmi jsou systémová nebo lokální léčba.

Riziko nechtěných projevů 

Systémová léčba spočívá v nasazení chemoterapie, imunoterapie, hormonální nebo cílené léčby. Bezesporu obrovskou výhodou, ale i nevýhodou tohoto směru je možnost ovlivnění celého organismu. Agresivní systémová léčba potlačuje růst všech dceřiných ložisek nádoru. Cenou za vysokou účinnost je ovšem vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků. Mezi nejčastější komplikace systémové léčby tak patří poruchy imunity a krvetvorby, průjmy, zvracení nebo vypadávání vlasů.

Útok na konkrétní cíl 

Lokální léčba se přímo zaměřuje na ložiska nádorových buněk v postižených kostech. Tento typ terapie je vhodný především při postižení jedné nebo několika málo kostí. Zahrnuje radioterapii a chirurgické zákroky. Ozařování zmenšuje velikost nádorové hmoty, snižuje bolestivost kostí a brání vzniku zlomenin. Spektrum chirurgických zákroků je velmi široké a zahrnuje především léčbu zlomenin nebo vyjmutí oblasti poškozené metastázami.

Prostředky lokální léčby mohou zcela potlačit nádorové bujení a vést k úplnému uzdravení nemocného. Systémová terapie představuje spíše úlevu pro trpící pacienty. Výjimky však potvrzují pravidlo, tudíž i systémová terapie může v některých případech vést k úplnému potlačení zhoubné nemoci.

(holi)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři