Souvisí velikost ňader s rizikem vzniku rakoviny prsu?

Odborníci se pokoušejí zjistit, zda existuje vztah mezi objemem prsů a vznikem rakovinného bujení. Dosavadní studie naznačují, že jisté vazby zde být mohou.

Nebezpečné geny?

Existuje mnoho rizikových faktorů, které stojí za vznikem rakoviny prsu. Patří mezi ně i velikost ňader? Vědci z Kalifornie zkoumali údaje od více než 16 000 žen evropského původu. Zajímaly je především následující informace:

  • velikost podprsenky,
  • věk,
  • genetický původ (zkoumání původu předků),
  • osobní anamnéza (soubor prodělaných chorob),
  • počet těhotenství a délka kojení. 

Studie zjistila, že větší velikost prsů u mladých žen je spojena s mírně vyšším rizikem rakoviny prsu. Odborníci také určili geny, které jsou přímo spjaty s růstem a velikostí ňader. Zjistili, že stejné geny, které ovlivňují objem prsů, souvisejí se vznikem zhoubného bujení. Výzkumníci nalezli sedm genetických faktorů významně spojených s velikostí prsou. A konkrétně tři z těchto faktorů úzce souvisejí s rakovinou prsu.

Zatím žádnou paniku

Výzkum, který tentokrát publikovali vědci z Harvardu, také naznačuje souvislost mezi velikostí prsů a rizikem rakoviny. Badatelé zjistili, že štíhlé ženy s podprsenkou velikosti D nebo větší měly téměř dvojnásobné riziko rakoviny prsu oproti štíhlým ženám s podprsenkou velikosti A či menší. Uvedeným zjištěním ovšem nechtějí vědci ženy s bujnějším poprsím vystrašit. Studie pouze naznačují spojení mezi velikostí ňader a nebezpečím rakoviny prsu, nikoliv že jedno je příčinou druhého. Rozhodně to neznamená, že by dvě ženy se stejně velkým poprsím měly stejné riziko, že onemocní rakovinou prsu. Rovněž neplatí přímá úměra, že čím větší ňadra, tím větší možnost nádoru prsu jejich majitelce hrozí.

Hledá se dál 

Podle vedoucího výzkumu Nicholase Erikssona není zatím možné přesně definovat vztahy mezi velikostí ňader, hustotou prsní tkáně, obezitou ženy a rakovinou prsu. Bude snahou vědců, aby další výzkumy, které mají více přispět k pochopení vzájemných vztahů, vedly k vyvinutí nových screeningových metod pro včasné odhalení této nemoci. Dnes patří mezi hojně užívanou metodu mamografický screening pro ženy od 45 let věku.

(hah)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři