Třetině nádorů lze předejít prevencí

Poslední světový kongres o rakovině, World Cancer Congress 2010, přinesl velmi zajímavé sdělení. Podle vedoucích odborníků v oboru onkologie lze celé třetině nádorových onemocnění zabránit prostou prevencí.

Poslední světový kongres o rakovině, World Cancer Congress 2010, přinesl velmi zajímavé sdělení. Podle vedoucích odborníků v oboru onkologie lze celé třetině nádorových onemocnění zabránit prostou prevencí.

Při boji s rakovinou spolupracuje celý svět

World Cancer Congress je největším kongresem Mezinárodní unie proti rakovině UICC (International Union Against Cancer). Koná se každé 2 roky, aby si přední světoví specialisté vyměnili své poznatky a zkušenosti s bojem proti rakovině. Nejvýraznější změnou oproti minulým ročníkům bylo, že se experti nejvíce věnovali předcházení rakovině, a ne nejnovějším lékům.

Jak lze rakovině předcházet?

Boj se světovou epidemií rakoviny patří mezi nejnaléhavější zdravotnické priority. Všichni se shodli na tom, že přibližně 40 % všech nádorových onemocnění způsobuje špatný životní styl, infekční nemoci, vliv životního prostředí nebo vlivy v zaměstnání. Profesor David Hill, prezident UICC, poté prohlásil, že většinu z těchto faktorů lze ovlivnit prevencí. Třetině nádorů tak lze předejít.

Nejen v době ekonomické krize je nejlevnějším prostředkem v boji s jakoukoli nemocí prevence, případně skrínink a časné objevení nemoci. Mnoho celosvětových nebo národních preventivních programů se již osvědčilo snížením počtu nádorových nemocí a úmrtí na ně. Příkladem preventivních programů v ČR je skrínink rakoviny tlustého střeva, prsu a děložního čípku. Existuje ale ještě spousta dalších možností, jak výskytu rakoviny zabránit.

Nejúčinnějším bojem proti rakovině je boj proti kouření

Z bezpočtu faktorů životního stylu je jednou z nejlépe ovlivnitelných příčin vzniku rakoviny kouření. Způsobuje až 90 % veškerých úmrtí na rakovinu plic a okolo 30 % všech úmrtí na jiné rakoviny ve vyspělém světě. Strategie boje proti kouření zahrnují všude na světě zákaz reklamy tabákových výrobků, jejich sponzorování, zvyšování daní z tabáku, zákaz kouření ve veřejných prostorech nebo upozorňování na následky kouření přímo na krabičkách cigaret. Je prokázáno, že to funguje a počet rakoviny plic se těmito opatřeními snižuje. Ne všechny státy světa ale využívají těchto možností, ve spoustě z nich nemají dokonce žádná opatření.

Proti infekcím očkováním

Infekční nemoci způsobují 22 % úmrtí na rakovinu v rozvojovém světě a 6 % ve světě vyspělém. Očkování účinně zabraňuje rozvoji infekcí, které mohou přejít v rakovinu, ale opět se ve světě nevyužívá v plné míře. Na rakovinu umírá ve světě dokonce více lidí než na AIDS, malárii a tuberkulózu dohromady. V roce 2008 bylo hlášeno 12,7 miliónu případů rakoviny a 7,6 miliónu úmrtí na ni.

Bez rozvoje prevence bude za pár let rakovin dvojnásob

Odhaduje se, že v následujících 20 až 40 letech se počet případů rakoviny zdvojnásobí! Zejména v rozvojových nebo chudých zemích, kde jsou pro boj s rakovinou zrovna nejméně vybaveni. V roce 2030 se očekává 26 miliónů nových případů rakoviny a 17 miliónů úmrtí v jejím důsledku.

(ercp)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři