Vědci to vědí: za rizikem vzniku rakoviny stojí telomery

Riziko rakoviny je spojeno s úbytkem délky tzv. telomer. Stárnoucí buňky je stále zkracují, a mohou tak člověka ohrozit vznikem zhoubného bujení prakticky v jakémkoli věku. I proto stojí za to zjistit, co záhadné telomery jsou.

Riziko rakoviny je spojeno s úbytkem délky tzv. telomer. Stárnoucí buňky je stále zkracují, a mohou tak člověka ohrozit vznikem zhoubného bujení prakticky v jakémkoli věku. I proto stojí za to zjistit, co záhadné telomery jsou.

Buňky v těle zůstanou mladé tak dlouho, dokud opravami udrží dobrý stav DNA. To se týká i délky telomer, tedy bílkovinných útvarů na konci každého chromozomu. Pokaždé, když se buňka rozdělí, telomery se zkrátí. Několik stárnoucích buněk samozřejmě problém nepředstavuje.

Ten může nastat, pokud je počet buněk s krátkými telomerami velký. U těchto lidí totiž vzniká silně zvýšené riziko výskytu smrtelných novotvarů. Tyto závěry přinesla studie publikovaná v Journal of the American Medical Association. Studie sledovala osudy 787 občanů italského Brunecku ve věku 40–79 let. Tito lidé neměli při vstupu do studie onkologické potíže. O deset let později ovšem rakovinou onemocnělo 92 pacientů.

Na délce záleží

Když rozdělíme lidi do třetin podle průměrné délky telomer (první skupina s nejdelší délkou telomer), dojdeme při jejich srovnávání k zajímavým výsledkům: rozdíl vzniku rakoviny mezi první a třetí skupinou je trojnásobný, a rozdíl v úmrtnosti na rakovinná onemocnění je dokonce jedenáctinásobný. Při srovnání první skupiny s prostřední jsou výsledky o něco optimističtější, stále ale jde o alarmující čísla: prostřední skupina měla oproti té první 5,6krát vyšší riziko úmrtí na rakovinu.

Ženy mají delší telomery

Že nejde o banální záležitost, dokazují nejen tato čísla, ale i další informace odborníků: „Za zmínku stojí i fakt, že krátké telomery se pojily zvláště se smrtícími typy rakovin žaludku, plic a vaječníků, méně pak s tumory méně závažnými,“ doplnil dr. Peter Willet z univerzity v rakouském Innbrucku.

Délky telomer byly pravidelně sledovány v bílých krvinkách. Odborníci dospěli k mnoha zajímavým zjištěním:

  • Muži mají kratší telomery než ženy.
  • Kratší telomery byly spjaty též s rizikem vzniku cukrovky, chronických infekcí a menší fyzickou aktivitou.
  • Kratší telomery souvisely se zvýšeným rizikem rakoviny močového měchýře, ledvin, nádorů oblasti hlavy a krku a nonhodginského lymfomu.
  • Neprojevila se souvislost mezi rakovinou prsu a střeva a délkou telomer.

Willetův tým předpokládá, že zkracování telomer je ukazatelem stárnutí imunitního systému. Buňky s krátkými telomerami mohou v zoufalé snaze o život aktivovat enzym telomerázu – a tehdy se mohou zhoubně zvrhnout.

(shmt)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři