Vyšetření, která mohou v těhotenství ohrozit vaše dítě

V dnešní době se medicína při diagnostice různých onemocnění opírá o celou řadu metod. V případě, kdy se jedná o těhotnou pacientku, jsou však možnosti medicíny značně omezené.

V dnešní době se medicína při diagnostice různých onemocnění opírá o celou řadu metod. V případě, kdy se jedná o těhotnou pacientku, jsou však možnosti medicíny značně omezené. Pokud nejde o životně důležitá vyšetření, odloží se mnohá z nich až na později. Některá se dokonce nesmí provést vůbec.

Kdy je třeba dát si pozor

Například metody využívající rentgenové záření nejsou pro svůj rakovinotvorný efekt všeobecně doporučovány. Riziko poškození plodu při jednorázovém rtg záření je přitom velmi malé, ačkoli ne zanedbatelné. Žádné jednorázové rtg vyšetření totiž nepřesáhne přijatelnou kumulativní dávku pro plod, která se pohybuje okolo 5 radů. Vyšší dávky však mohou vést k poškození nervové soustavy, a proto je dobré se hlavně v období jejího vývoje, tj. mezi 10. a 17. týdnem těhotenství, všem radiačním vyšetřením vyhnout.

Magnetická rezonance také není v prvním trimestru doporučována, ačkoli se zatím žádné škodlivé účinky na vývoj zárodku a plodu neprokázaly. Metody nukleární medicíny si také v případě těhotné pacientky jaksi skoro „neškrtnou“, neboť i zde je plod vystaven radioaktivnímu záření, a přistupuje se k nim tedy jen v život ohrožujících případech. Nejbezpečnější metodou tedy stále zůstává starý dobrý ultrazvuk.

Když je třeba podívat se opravdu zblízka…

Na řadu přicházejí endoskopisté, kteří se nám pomocí „hadičky s kamerou na konci“ mohou podívat třeba do střeva či do žaludku. I oni se však raději prvnímu trimestru těhotenství vyhnou. Jinak jsou tato vyšetření, při dodržení správné medikace, monitorování plodu i matky, vyšetřování v poloze na levém boku aj., podle studií bezpečná.

Vyšetření, které stoprocentně nikdo neudělá

Jde o vyšetření štítné žlázy radioaktivním jódem u těhotné pacientky. Radioaktivní jód se totiž vychytá i ve štítné žláze plodu a představuje dávku až 590 radů! Ta by vedla k jejímu nenávratnému poškození.

(jas)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři