Z rakoviny jste venku. Proč potřebujete navazující péči?

Úspěšná léčba rakoviny znamená velké vítězství pro pacienta i lékaře. Nemoc se však může vrátit nebo se někdy projeví vedlejší účinky léčby. Důležité je, abyste vy i váš lékař byli na tuto možnost připraveni.

Jsem zdravý. Co dál?

Z úst lékaře snad nemůže zaznít pozitivnější sdělení než „Překonal jste rakovinu!“. Tato nemoc je však zákeřný protivník a nevzdává se ráda ani snadno. Proto i po úspěšně ukončené léčbě musejí lidé stále docházet k lékařům, kteří kontrolují, zda se nepřítel nerozhodl vrátit úder. Další výzvou může být vypořádání se s vedlejšími účinky léčby.

„Když pacient dokončí léčbu, je často fyzicky i duševně velice vyčerpaný,“ říká lékařka Mary McCabeová, ředitelka programu pro pacienty vyléčené z rakoviny. Pacientům se během nemoci často výrazně změní hodnoty i náhled na život. Po dokončení léčby je proto někdy zaskočí nejistota a tápání ohledně dalšího směřování a životních plánů.

Na shledanou za čtvrt roku!

Četnost kontrol se liší v závislosti na typu prodělaného onemocnění a léčby. Všeobecně jsou ale kontroly nutné během prvních 2 až 3 let jednou za 3 až 4 měsíce. Roli přitom hraje zejména pravděpodobnost návratu onemocnění, která není stejná pro všechny nádory a liší se i podle věku nebo celkového zdravotního stavu člověka. Kontrola obvykle obnáší:

 • vyšetření zobrazovacími technikami (CT, rentgen, ultrazvuk),
 • krevní testy,
 • někdy také endoskopii (prohlédnutí tělesných dutin nebo dutých orgánů, třeba žaludku nebo močového měchýře, pomocí speciálního přístroje).

Důležité je také sledování následků, které se někdy po léčbě rozvinou. Ty se v některých případech objevují i léta po ukončení léčby. Například komplikací chemoterapie u nemocných s Hodgkinovým lymfomem může být vznik leukemie, a to i s 5–10letým zpožděním. Součástí podpůrné léčby onkologických pacientů bývá řešení neplodnosti, zhoršené schopnosti pohybu nebo depresí a dalších psychických problémů.

Vaše tělo patří vám. Hleďte si ho

Jak se můžete do sledování svého stavu zapojit sami? Především byste měli chodit na smluvené kontroly. Je to mj. příležitost položit lékaři tyto důležité otázky:

 1. Jak časté budou kontroly?
 2. Jaké testy mi budete provádět?
 3. Jakých příznaků návratu rakoviny bych si měl všímat?
 4. Komu mám zavolat, pokud se tyto příznaky objeví?
 5. Jaké jsou možné dlouhodobé účinky léčby, kterou jsem podstoupil?

Nebojte se požádat lékaře o tipy na seriózní stránky a odkazy na internetu, kde se dají získat další informace. Dobří lékaři již nejsou zaskočeni tím, že si řadu informací můžete sehnat sami.

Co stojí za pozornost?

Během doby následující po prodělání rakoviny je zásadní všímat si jakýchkoli tělesných i duševních změn a hlásit je lékaři. Zaměřit byste se měli zejména na:

 • bolest, která se vyskytuje na jednom místě a neustupuje,
 • bulky, boule a otoky kdekoli na těle,
 • krvácení, vyrážky a modřiny (zejména s opakovaným výskytem),
 • přetrvávající horečku nebo kašel,
 • vyčerpání, významný váhový úbytek, nebo naopak přírůstek,
 • problémy se spánkem a ztrátu sexuálního apetitu,
 • úzkost nebo deprese.

„Často si právě sami pacienti první všimnou problémů, které by mohly souviset s návratem rakoviny,“ říká doktorka McCabeová a dodává: „Pokud nějaký příznak zpozorujete, měli byste si se svým lékařem sjednat mimořádnou schůzku. Čekat až do pravidelné kontroly by se totiž nemuselo vyplatit.“

(marz)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři