Boj s rakovinou: klasiku lze kombinovat s terapeutickými novinkami

Úspěšně léčit, nebo dokonce vyléčit onkologické onemocnění není jednoduchá záležitost. Volba medicínského postupu závisí na typu rakoviny, jejím rozsahu a rozšíření v těle. Často se stává, že jen jedna metoda nestačí a lékaři musí přidat další.

Rakovinu lze řešit různými způsoby. K základním směrům onkologické terapie patří:

 • chirurgická léčba – některé tumory je možné odstranit touto cestou;
 • chemoterapie  metoda využívá farmaka ničící rakovinou změněné buňky, případně bránící jejich množení. Uplatňuje se zde mnoho skupin léčiv, která jsou pro své různé vlastnosti často i kombinována. Výběr závisí zejména na typu onemocnění;
 • radioterapie – využívají se vysokoenergetické zářiče pro ozáření tumorózního ložiska, což ničí rakovinné buňky nebo brání jejich množení.

Nadějné novinky

Další, moderní metody léčby rakoviny zavedené do klinické praxe, jsou následující.

 • Transplantace kmenových buněk. Chemoterapie ve vysokých dávkách může poškozovat kostní dřeň a vést k rozvoji onemocnění krve. Pokud je ale po léčbě pacientům transplantována zdravá kostní dřeň, může se riziko vzniku onemocnění snížit.
 • Hormonální terapie. Využívá léky blokující receptory pro hormony a brání tak jejich účinku. Tato léčba může být použita při řešení tzv. hormon-senzitivních nádorů, například u rakoviny prsu či prostaty.
 • Imunoterapie. Stimuluje imunitní systém pacienta k boji proti zhoubnému bujení. Specifičtější terapie je potom ta, která využívá protilátky, jež napadají a ničí určité rakovinné buňky.
 • Genová terapie. Jde o novou oblast, která by mohla přinést další možnosti léčby. Probíhají výzkumy k nalezení cest blokujících, opravujících či nahrazujících abnormální geny v rakovinou změněných buňkách.

Účinné kombinace 

Během léčby některých druhů onkologických onemocnění může být využíváno i více možností. Takové kombinace se aplikují tehdy, když se díky nim zvyšují šance pacienta na vyléčení nebo klesá riziko výskytu možných komplikací. Jako příklad lze uvést chirurgické odstranění mízních uzlin z krku po ozáření tumorů v oblasti úst či hrdla. V tomto případě se operace provádí kvůli snížení rizika recidivy onemocnění v oblasti krku. Podobné je to i s tzv. adjuvantní (pomocnou) radioterapií při léčbě rakoviny konečníku. Konečník je před operací ozářen, čímž klesá nebezpečí návratu nemoci, zvyšuje se pravděpodobnost úspěchu a snižuje riziko zavedení permanentní kolostomie (vývodu).

Informovanost je základ

Předtím, než je jakákoliv léčba zahájena, odborník pacientovi i rodině vysvětlí:

 • jaká je doporučená terapie pro stávající onemocnění,
 • proč je tato léčba nejvhodnější,
 • které procedury bude nutné podstoupit,
 • jaké jsou možné nežádoucí účinky,
 • co lze od zvolené terapie očekávat. 

(cean)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři