Cílem nového screeningového programu je odhalit rakovinu plic v časném stadiu

Od nového roku se čeští lékaři zaměří na rizikovou skupinu osob mezi 55 a 75 lety z řad silných bývalých či současných kuřáků. Tyto jedince by měli vytipovat praktičtí lékaři, případně pneumologové. Ve svých ordinacích je budou informovat o preventivním screeningovém programu a v případě souhlasu (pacienty) odešlou na radiologické vyšetření plic pomocí nízkodávkovaného CT.

V případě negativního nálezu by mělo být vyšetření opakováno s určitou pravidelností. Cílem tohoto programu je odhalit nádor plic v časném, a tedy snáze léčitelném stadiu a zabránit mnoha úmrtím.

64letému Karlovi lékaři loni v únoru diagnostikovali rakovinu plic. Trápila ho stupňující bolest levého ramene, v jejímž důsledku přestal hýbat levou rukou a také začal mít problémy s chůzí. Neurolog jej poslal na magnetickou rezonanci s cílem zkontrolovat centrální nervový systém. Magnetická rezonance odhalila rozsáhlé metastázy v mozku, navazující vyšetření pak prokázala, že primární nádor se nachází v plicích. Přesná diagnóza zněla nemalobuněčný adenokarcinom plic ve čtvrtém klinickém stadiu.

Vzhledem k metastatickému stadiu rakoviny plic nebylo možné nádor operovat, a proto pacient z Prahy postupně podstoupil jiné varianty léčby, radioterapii mozku, dále pak kombinaci chemoterapie a imunoterapie. 64letý právník Karel kouřil od svých 20 let, a i když se několikrát snažil přestat, definitivně se mu to podařilo až na podzim roku 2019.

Pro koho je určený screening

Rizikové jedince, jako je pacient Karel, by se od příštího roku v rámci screeningového programu plic měli snažit odhalit praktičtí lékaři, respektive pneumologové. Jak již bylo uvedeno výše, národní preventivní akce bude cílit na osoby ve věku 55 až 75 let, které ve svém životě kouřily či stále kouří a počet vykouřených cigaret dosáhl minimálně 20 balíčkoroků (jeden balíčkorok = rok, v němž tento jedinec vykouří minimálně jeden balíček cigaret denně). Případně mají jiné rizikové faktory, například plicní fibrózu, či byly dlouhodobě vystavovány některým karcinogenům (azbest). Také musí být ochotny se účastnit programu na odvykání kouření a dodržovat další pravidla daná tímto screeningem.

Praktičtí lékaři budou tyto osoby posílat na vyšetření pneumologům a ti pak (případně opakovaně) na zmíněná radiologická pracoviště na vyšetření nízkodávkovaným CT. Odborníci odhadují, že se program bude týkat zhruba půl milionu Čechů.

Lepší prognóza, nižší náklady

Podle odhadů by měl program odhalit výrazně více osob v prvním či druhém stadiu rakoviny plic. Tedy ve fázi, kdy je nádor ještě operovatelný, a prognóza nemoci je tak mnohem lepší. Zároveň stát v tomto případě ušetří, protože operace je výrazně levnější variantou léčby, než jsou systémové terapie, zejména cílená biologická léčba či imunoterapie.

Jak uvedla na nedávné tiskové konferenci prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, standardně lékaři odhalí rakovinu plic v prvním či druhém stadiu jen asi u 15 až 20 % osob. Díky screeningovým programům se tento časný záchyt zvýší až na 70 %.

„Důležitost screeningu pro zlepšení přežití pacientů dokázala i studie NELSON. Podle ní screening snížil úmrtí na rakovinu plic ve sledované skupině o 24 %,“ konstatoval doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním.

O screeningu se mluví řadu let

O plánech spustit screening plic již odborná veřejnost hovoří mnoho let. Jde ovšem o nákladný program, který je zároveň politicky poměrně komplikovaný. Cílová populace totiž významnou měrou přispívá k riziku výskytu rakoviny plic právě tím, že kouří. Rakovina plic ve více než 80 % postihuje právě dlouholeté kuřáky.

Nicméně v současné době vše nasvědčuje tomu, že pilotní program bude zahájen již na začátku příštího roku. „Od ministerstva zdravotnictví máme přislíbeno, že screening bude spuštěn 1. ledna 2022,“ uvedl doc. Sova.

Rakovina plic je v ČR ročně diagnostikována u více než 6 000 osob. 85 % z nich této nemoci podlehne.

(lek)

Zdroje:

Tisková konference a tiskové materiály odborných společností ČPFS ČLS JEP, ČARO a ČOPN ze dne 27. 7. 2021.

Projekt časné detekce bronchogenního karcinomu v ČR. Ppt. prezentace prof. MUDr. Martina Koziar Vašákové, Ph.D., a prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D.

 

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři