I u rakoviny hraje psychika pacienta důležitou roli

Původní teorie, která se snažila prokázat, že rakovina a duševní stav pacienta mají stejný biologický základ, je dnes už překonaná. Přesto je ale psychika se vznikem a vývojem nemoci úzce spojena. To platí i u rakoviny.

Původní teorie, která se snažila prokázat, že rakovina a duševní stav pacienta mají stejný biologický základ, je dnes už překonaná. Přesto je ale psychika se vznikem a vývojem nemoci úzce spojena. To platí i u rakoviny.

Psychika versus životní styl

Psychická vulnerabilita neboli zranitelnost se projevuje nerozhodností, nervozitou a nízkým sebevědomím osob, nebo naopak kompenzačně zvýšeným asertivním až agresivním chováním. Její vliv na vznik rakovinových onemocnění sledovala dánská studie prováděná v průběhu deseti let na vzorku kodaňské populace. Účastníci průzkumu vyplňovali podrobný dotazník týkající se jejich duševního stavu a v následujících letech byly zaznamenány případy onemocnění rakovinou. Výsledky studie ukázaly, že riziko výskytu rakoviny u psychicky nemocných není zvýšeno oproti duševně zdravým jedincům.

Přesto z vyplněných dotazníků vyplynuly zajímavé  údaje související s psychickou vulnerabilitou.

Psychicky zranitelní jsou oproti běžné populaci častěji:

  • rozvedení nebo bez partnera,
  • nezaměstnaní,
  • více unavení,
  • mají i častější zažívací obtíže a bolesti zad.

Zároveň je mezi nimi vyšší počet kuřáků a osob požívajících pravidelně zvýšené množství alkoholu. Psychika tedy není nezávislý rizikový faktor – naopak jde o jeden z důležitých vlivů při výběru životního stylu, který se vznikem a prevencí rakoviny velice úzce souvisí.

Pomoc odborníka

Psychika hraje velkou a důležitou roli i v případě, že člověk již vážnou chorobou trpí a léčí se na ni. Proto se stává součástí onkologických pracovišť specialista na psychologickou a psychiatrickou péči o onkologicky nemocné. Takzvaný psychoonkolog je schopen provést pacienta všemi fázemi léčby, která je doprovázena strachem ze smrti, bolesti či ztráty rodiny i přátel.

S čím může psycholog pomoci:

  • Je schopen včas diagnostikovat psychopatologický stav.
  • Rozezná krizi.
  • Naučí pacienta svěřit se a relaxovat.
  • Umí poskytnout podpůrnou péči i blízkým pacienta.
  • Dokáže podpořit pacienta v době přechodu od aktivní péče k paliativní.

Bez pomoci psychologa může velice brzy dojít k psychologické krizi, která je vyčerpávající pro pacienta i jeho rodinu a zabraňuje dalšímu postupu při léčbě. Proto je důležité se rozhovorů s ním nebát, naopak, můžeme se mu svěřit více než rodině nebo lékaři.

(jez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři