Jak omezit riziko vzniku rakoviny prsu?

Proč u některé ženy vznikne zhoubný karcinom prsu a u jiné nikoliv? Na tuto otázku nejsou lékaři ve většině případů schopni odpovědět. Na druhou stranu již vypozorovali mnoho faktorů, které se na vzniku této rakoviny mohou minimálně spolupodílet. Jen část však lze ovlivnit.

Nad čím nemáme moc 

Nijak změnit nelze faktory, jejichž přítomnost je předem daná. Zpravidla se bohužel jedná o hlavní rizikové činitele. Co vše sem patří?

 1. Ženské pohlaví. Již tento pouhý fakt vystavuje ženy vyššímu riziku karcinomu prsu než muže. I u nich se tato nemoc vyskytuje, nicméně u ženy je toto onemocnění asi 100krát častější.
 2. Věk. S přibývajícími lety riziko rakoviny prsu roste a není možné to nijak ovlivnit.
 3. Vrozená genetická výbava. Zhruba 5–10 % zhoubných nádorů prsu je dědičných. Znamená to, že příčinou tumoru je genetická mutace genu. Tuto anomálii je možné předávat z generace na generaci. Nejznámější a také nejčastější je mutace genu BRCA1 a BRCA2. Ženy takto dědičně zatížené mají riziko vzniku nádoru prsu přes 80 %.
 4. Karcinom prsu v rodině. Ženy, u jejichž blízkých se tato nemoc již vyskytla, mají všeobecně lehce zvýšené nebezpečí rozvoje rakoviny prsu.
 5. Bílá rasa. Bělošky mají poněkud vyšší riziko vzniku karcinomu prsu než černošky, nicméně u nich je zase větší nebezpečí úmrtí na toto onemocnění. Asiatky, Latinoameričanky a indiánky jsou oproti běloškám lehce ve výhodě. 
 6. Nezhoubné nálezy. Dříve zjištěný nezhoubný útvar v prsu může zvyšovat nebezpečí vzniku karcinomu prsu. Jak moc, to záleží na typu nálezu.
 7. Dlouhý reprodukční život. Časné první měsíčky a pozdní poslední menstruace znamená nárůst možnosti rozvoje nádoru prsu. Ženská ňadra jsou totiž déle vystavena hormonálnímu působení, což může vyústit v nebezpečné bujení. 
 8. Ozařování hrudníku. Ženy, které podstoupily ozařování hrudníku, ať už z jakéhokoli důvodu, mají zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru prsu.

Co změnit lze  

Některé faktory podepisující se na rozvoji rakoviny prsu ovlivnit můžeme. Především životním stylem. Záleží jen na vás, kolik ze svých zlozvyků chcete pověsit na hřebík. Většina změn může navíc vést nejen ke snížení rizika karcinomu prsu, ale i dalších zhoubných nádorů. Poklesnout může i nebezpečí kardiovaskulárních onemocnění. Zapracujte třeba na:

 • omezení konzumace alkoholu,
 • odstranění nadváhy či obezity,
 • zvýšení fyzické aktivity.

K zamyšlení

Určitým rizikem je také bezdětnost. V průběhu těhotenství a kojení jsou hormonální vlivy na prs změněny. Ne vždy lze ale hovořit o faktoru ovlivnitelném. Svoji roli hraje též užívání hormonálních preparátů v průběhu života. Konzumace je zpravidla spojena s jistými výhodami, jejich nasazení a výhodnost však vždy konzultujte se svým lékařem. K těmto produktům patří:

 • aktuální užívání hormonální antikoncepce,
 • hormonální terapie po menopauze.

Ani vymazání všech rizikových faktorů ještě neznamená to, že rakovina nemá šanci vzniknout. Nicméně odstraněním různých zlozvyků můžete svému tělu prospět hned ve více rovinách.

(boba)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři