Karcinom ledvin: když nezabírá chemoterapie, nastupují biologika

Možnosti léčby nádorů značně rozšířilo poznání mnoha pochodů vedoucích ke vzniku rakoviny. Vývoj cílené terapie má proto obrovský význam také u karcinomu ledviny, kde konvenční chemoterapie často selhává.

Zásah do vývoje nádoru

Růst tumoru je velmi komplexní děj. Kromě masy samotného útvaru se zmnožuje i cévní síť, která nádor zásobuje živinami. Chceme-li tedy zvětšování nádoru zastavit, musíme zacílit právě na tyto dva procesy. To se děje prostřednictvím protilátek blokujících molekuly nebo receptory, které se na nich podílejí. Některé přípravky blokují důležité bílkoviny, které umožňují útvaru růst a přežít, jiné zastavují proces angiogeneze – tedy růst nových cév zásobujících nádor živinami. Další preparáty zvládnou obojí. K účinným látkám, které se k cílené léčbě karcinomu ledviny užívají, patří například:

  • sunitinib – zastavuje jak růst buněk nádoru, tak i růst novotvořených cév,
  • axitinib  také blokuje oba děje, ale používá se až po neúspěchu alespoň jednoho dalšího přípravku.

Řešení šité na míru

Cílená léčba nepůsobí na každého stejně. Lékař proto musí vzít v úvahu celkový zdravotní stav pacienta a podle toho zvolit vhodnou metodu terapie. Měla by co nejvíce pomoci a mít minimum nežádoucích účinků. Ty bývají v případě cílené léčby obvykle mírnější v porovnání s konvenční chemoterapií. Ta především v případě pokročilých nádorů téměř nefunguje, a své nezastupitelné místo tu proto mají biologická léčiva. Umějí růst nádoru zpomalit nebo zastavit, někdy na měsíce, jindy i na roky.

Zkoumání pokračuje

Cílená léčba je stále relativně nový směr a visí nad ní pořád řada otázek. Zatím není zcela jasné, zda je jeden přípravek v určitých situacích lepší než druhý. Řeší se, jestli by bylo výhodnější a efektivnější někdy přípravky kombinovat. Na všechny tyto a řadu dalších nejasností se pokoušejí vědci stále najít odpověď.

(ivh)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři