Terapie pokročilých nádorů ledvin: uplatňuje se skalpel i cílená léčba

Naší zemi patří první příčka ve výskytu zhoubných nádorů ledvin. Odborníci dosud netuší, proč to tak je. Přibližně polovina případů se dnes ozřejmí již v prvním stadiu, kdy jsou řešitelné chirurgicky. Druhou část však tvoří pokročilé nádory, které se šíří a zakládají metastázy. Jaká jsou řešení?

Vynětí celé ledviny neboli nefrektomie se doporučuje v případech, kdy za pomocí operace dojde ke kompletnímu odstranění nádoru. Tento postup se tak nejčastěji volí u nemocných se světlobuněčným karcinomem ledvin, kteří jsou v celkově dobrém zdravotním stavu. Příznivý vliv nefrektomie potvrdily i výzkumy. Podle nich operace prodlužuje celkovou dobu přežití až o celých 17 měsíců. Další chirurgickou možností je odstranění metastáz, takzvaná metastazektomie.

  • Nádory ledvin často zakládají metastázy v plicích, játrech a mozku.
  • Zajímavostí je, že dceřiná ložiska nádoru mohou vzniknout i desítky let po odstranění původního útvaru.
  • Kompletní likvidace metastáz navíc v případě zhoubných nádorů ledvin může přinést velkou šanci na úplné vyléčení.

Částečné účinky chemoterapie

Donedávna se v léčbě pokročilých nádorů ledvin používaly cytokiny, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s chemoterapií. Léčba interferonem či interleukinem-2 však na základě zdravotnických výzkumů nepřinášela žádný výrazný efekt. V současné době se tato terapie považuje za zastaralou. Chemoterapie na druhou stranu účinkuje, ale ne u všech nemocných. Částečného ústupu nemoci po chemoterapii se totiž daří dosáhnout pouze u 20 % pacientů. Léčba navíc přináší celou řadu vedlejších účinků. Chemoterapie by tak v budoucnu mohla být léčebnou metodou číslo jedna pouze pro takzvaný sarkomatoidní typ zhoubného nádoru ledvin.

Budoucnost má jméno biologika 

Sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib, erlotinib a další zástupci z řad cílené léčby nalézají své uplatnění v terapii pokročilých nádorů ledvin. Zdá se totiž, že budoucnost bude patřit cílené léčbě, a to nejen v terapii nádorů ledvin. Důkazem jsou velmi slibné výsledky výzkumů. Například sunitinib v porovnání s interferonem zvyšuje celkovou dobu přežití přibližně o necelých 27 měsíců. Novější zástupce axitinib léčebné výsledky posouvá ještě dále. Tento lék je však poměrně horkou novinkou a v České republice se dostává do širšího použití až nyní.

V posledních letech došlo k výraznému posunu terapie pokročilých nádorů ledvin. Podle výsledků se zdá, že léčba současnými přípravky navíc dosáhla svého maxima. Cílená léčba tak u nemocných s dobrou a střední prognózou nabízí přibližně 30měsíční střední dobu přežití. Lékaři se nyní snaží posunout strop léčebných možností zavedením takzvaných molekulárních prediktorů do klinické praxe. Pomocí těchto laboratorních ukazatelů by bylo možné vybrat pro konkrétního pacienta ten nejúčinnější lék.

(holi)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři