Kostní nádor jako komplikace rakoviny. Co se s tím dá dělat?

Některé typy rakoviny se bohužel neomezují jen na místo vzniku nádoru, ale tvoří druhotné (dceřiné) nádory neboli metastázy v dalších tkáních a orgánech těla. Jedním z cílů metastáz bývají kosti. Které typy rakoviny metastazují do kostí nejčastěji a co to pro pacienta znamená?

Metastázy do kostí jsou typické pro pozdní fáze rakoviny.

 • Nejčastěji (až v 95 %) tvoří kostní metastázy mnohočetný myelom (onkologické onemocnění určitého typu bílých krvinek).
 • Do kostí se často šíří i nádory prsu a prostaty.
 • Druhotné postižení kostí rakovinou se objevuje také při nádorech plic, tlustého střeva, žaludku, konečníku nebo dělohy.

Dobré podmínky pro rozvoj metastáz jsou v červené kostní dřeni, hlavně kvůli jejímu bohatému zásobení živinami z krve. Proto se druhotná nádorová ložiska mnohdy vyskytují v páteřních obratlích, nejčastěji v hrudní části páteře. Místy častého výskytu metastáz jsou i:

 • pánevní kosti,
 • žebra,
 • lebka.

Vyšší riziko zlomenin

Pacientům s kostními metastázami nádorů hrozí:

 • zlomeniny,
 • útlak nervů kostní hmotou.

V kosti za normálních podmínek panuje rovnováha mezi tvorbou nové kostní tkáně a odbouráváním staré. Metastatické buňky tuto rovnováhu narušují a v důsledku toho mohou nastat dvě situace, obě nepříznivé.

 1. Odbourávání kostní tkáně převáží nad tvorbou nové. To vede ke ztrátě kostní hmoty a zlomeninám. Při tomto procesu se zároveň uvolňuje vápník, který byl v kosti vázaný. Jeho zvýšená hladina v krvi (hyperkalcemie) může způsobovat řadu dalších potíží.
 2. Tvorba nové kosti převládne nad odbouráváním. To je typické pro nádory prostaty. 

Přítomnost kostních metastáz snižuje kvalitu života i šanci na vyléčení z rakoviny.

Jak se nádor v kosti zjistí a léčí

Přítomnost druhotných nádorů v kostech se nejlépe zjistí tzv. zobrazovacími metodami. Klasicky používaný rentgen je pomalu nahrazován výpočetní tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí (MR). Leccos napoví také laboratorní vyšetření.

Cílem léčby kostních metastáz je snížit prožívanou bolest (používají se léky zvané analgetika) a zachovat kvalitu života. Způsob léčby se odvíjí od typu původního onkologického onemocnění, umístění metastáz a celkového stavu pacienta:

 • Lokálně se dá místo s metastázami ozařovat.
 • Při riziku zhroucení kosti je možné kost operačně stabilizovat.
 • Pacientům lze podávat léky bisfosfonáty. Ty zabraňují ztrátě kostní hmoty a tím například snižují riziko zlomenin.
 • Klasická chemoterapie už v tomto stadiu rakoviny většinou příliš nepomáhá. Využívá se proto radioizotopová léčba. Při ní se do postiženého místa vpraví částice vysílající léčivé záření s krátkým dosahem.
 • Při rakovině prostaty a prsu se uplatňuje také hormonální léčba.
 • Slibné výsledky mají nově zkoušené postupy biologické léčby.

(mpr)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři